SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 31. Petak, 30. rujna 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
35. Odluka o stvarno materijalnim troškovima i troškovima dostave informacija
34. Odluka o povećanju naknade za prijevoz pokojnika
33. Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Delnica
32. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Grada Delnica
31. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Delnica za I. - VI. 2011.
34. Zaključak Ur. broj: 2170-05-01-1-11-9
33. Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika
32. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Kastva
31. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za razdoblje siječanj - lipanj 2011. godine
44. Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Opatija ima udjele i dionice
43. Izmjene i dopune Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2011. godinu
42. Izvršenje Proračuna Grada Opatije za I.-VI. 2011. godine
101. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Osnovne škole Fran Franković
100. Odluka o davanju naknadne suglasnosti na Izmjene detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2011. godinu - Aktivnosti koje se sufinanciraju putem Riječkog sportskog saveza
99. Odluka o izmjenama Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke
98. Odluka o predlaganju kandidata za izbor člana nadzornog odbora Trgovačkog društva REGIONALNA AGENCIJA PORIN d.o.o.
97. Odluka o predlaganju kandidata za izbor člana nadzornog odbora Trgovačkog društva Tehnološko-inovacijski centar d.o.o.
96. Odluka o predlaganju kandidata za izbor člana nadzornog odbora Trgovačkog društva VELETRŽNICA RIBE RIJEKA d.o.o.
95. Odluka o predlaganju kandidata za izbor članova/ice nadzornog odbora Trgovačkog društva RIJEKA SPORT d.o.o.
94. Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
93. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu
92. Odluka o imenovanju ravnatelja Muzeja grada Rijeke
91. Odluka o razrješenju članice i izboru člana Odbora za urbanizam i prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Rijeke
90. Odluka o razrješenju člana i izboru članice Odbora za nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke
89. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za javna priznanja Grada Rijeke
20. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za 2011. godinu i Projekcije za 2012. i 2013. godinu, za razdoblje od 1. 1. 2011. do 30. 6. 2011. godine
35. Pravilnik o uspostavi sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
21. Odluka o prodaji dionica dioničkog društva Viktor Lenac d.d.
20. Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
19. Odluka o I. Izmjenama I dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
36. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lovran za 2011. godinu
35. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Medveja
34. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju UPU-a 1: Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran (NA1-2) s površinama za izdvojene namjene (T21 i/ili T2, T12 i/ili T2, T13 i/ili T2) i UPL1-2 i UPL2 te luke
27. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Matulji
50. Zaključak Urbroj: 2156/03-11-2
49. Zaključak Urbroj: 2156/03-11-2
48. Drugi ponovljeni javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Mošćenička Draga
47. Zaključak o objavljivanju drugog ponovljenog javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Mošćenička Draga
46. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Mošćenička Draga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr