SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 56. Utorak, 28. prosinca 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
304. Odluka o izmjenama Odluke o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata
303. Odluka o izmjenama Odluke o parkiranju vozila radi opskrbe na području Grada Rijeke
40. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lokve
39. Odluka o imenima ulica i trgova na području Općine Lokve
38. I. Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2010. godini
37. I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini
36. I. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini
35. I. Izmjene i dopune Proračuna za 2010. godinu
34. Program javnih potreba Općine Lokve u sportu za 2011. godinu
33. Program javnih potreba Općine Lokve u kulturi za 2011. godinu
32. Odluka o financiranju Socijalnog programa za područje Općine Lokve u 2011. godini
31. Program financiranja javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Lokve za 2011. godinu
30. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2011. godini
29. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini
28. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini
27. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lokve za 2011. godinu
26. Plan Proračuna Općine Lokve za 2011. godinu i Projekcija za 2012. i 2013. godinu
35. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini
34. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini
33. Projekcija Proračuna Općine Lopar za razdoblje 2011. - 2013. godine
32. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lopar za 2011. godinu
31. Proračun za 2011. godinu
30. I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini
29. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini
28. I. Izmjene i dopune Projekcije Proračuna Općine Lopar za razdoblje 2010. - 2012. godine
27. Odluka o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Lopar za 2010. godinu
26. Odluka o naknadi za razvoj Općine Lopar
73. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Mošćenička Draga
72. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Mošćenička Draga
71. Program javnih potreba u športu za 2011. godinu
70. Program javnih potreba iz socijalne skrbi za 2011. godinu
69. Program javnih potreba u kulturi za 2011. godinu
68. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
67. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2011. godinu
66. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2011. godinu
65. Proračun Općine Mošćenička Draga za 2011. godinu i Projekcije za 2012. i 2013. godinu
64. Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli viška prihoda iz 2009. godine
63. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu za 2010. godinu
62. II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz socijalne skrbi za 2010. godinu
61. II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2010. godinu
60. II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
59. II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2010. godinu
58. II. Izmjena Plana razvojnih programa Općine Mošćenička Draga za razdoblje 2010. - 2012.
57. II. Izmjena Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2010. godinu i Projekcije za 2011. i 2012. godinu
36. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2011. godinu
35. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
34. Godišnji Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2011. godinu
33. Odluka o donošenju Programa financiranja javnih potreba Općine Mrkopalj u 2011. godini
32. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2011. godinu
31. Proračun za 2011. i Projekcija za 2012. i 2013. godinu
30. I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2010. godinu
29. I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2010. godinu
28. II. Izmjene i dopune Proračuna za 2010. godinu
27. Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika Općine Mrkopalj
26. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
25. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja turističkog naselja T21 u Sungeru - DPU 5
77. Odluka o subvenciji produženog
76. Odluka o besplatnom produženom i cjelodnevnom boravku u 2011. godini učenicima osnovnih škola
75. Odluka o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela zone Halubjan
74. Odluka o 3. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2010. godinu
73. Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Viškovo
72. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr