SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 53. Četvrtak, 23. prosinca 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
63. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2011. godinu
62. Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2011. godinu
61. Program javnih potreba u kulturi za koje se sredstva predviđaju iz Proračuna Grada Cresa za 2011. godinu
60. Program javnih potreba u športu za 2011. godinu
59. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Grada Cresa za 2011. godinu
58. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Cresa za 2011. godinu
57. Proračun Grada Cresa za 2011. godinu
56. Odluka o Prvim izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2010. godinu
55. Odluka o Prvim izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2010. godinu
54. Odluka o Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2010. godinu
53. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Cresa za 2011. godinu
52. Zaključak Ur. broj: 2213/02-01/01-10-18
51. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Cresa za razdoblje do 2015. godine
50. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Cresa
49. Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu, mjerama o utvrđivanju i održavanju poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu na području Grada Cresa
32. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čabra za 2010. godinu i Projekcije za 2011. i 2012. godinu
31. Zaključak Ur.broj: 2108/01-10-7
30. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čabra za 2011. godinu
29. Proračun Grada Čabra za 2011. godinu i Projekcije za 2012. i 2013. godinu
47. Odluka o agrotehničkim mjerama te utvrđivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Delnica
46. Odluka o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
45. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisne liste zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Delnica
44. Plan razvojnih programa za 2011. godinu s Projekcijom za 2012. i 2013. godinu
43. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Delnica za 2011. godinu
42. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini
41. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godini
40. Projekcija Proračuna Grada Delnica za 2011. - 2013. godine
39. Proračun Grada Delnica za 2011. godinu
38. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
37. II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini
36. Odluka o drugoj Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Delnice za 2010. godinu
35. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Hlojkica
34. Odluka o djelatnosti i načinu financiranja Dječjeg vrtića Hlojkica
67. Odluka o uvođenju naknade za razvoj
66. Odluka o komunalnim djelatnostima
65. Odluka o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2010. godini
64. Odluka o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2010. godini
63. Odluka o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2010. godini
62. Odluka o izmjeni Odluke o participaciji troškova smještaja djece u Dječjem vrtiću Fijolica
61. III. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
60. II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
59. III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2010. godinu
58. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2011. godinu
57. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2011. godinu
56. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
55. Proračun Grada Novi Vinodolski za 2011. godinu
82. Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Festivala Opatija
81. Odluka o razrješenju ravnatelja Festivala Opatija
66. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti uređenja zelenih površina na području općine Dobrinj
65. Odluka o imenovanju člana Skupštine »Ponikve« d.o.o.
64. Zaključak o utvrđivanju visine naknade za opremanje grobnog mjesta
63. Odluka o pristupanju Ustanovi Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu
62. Odluka o izboru Odbora za kulturu i šport
61. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj
60. Plan nabave za 2011. godinu
59. Godišnji Program izgradnje vodovoda i kanalizacije na području Općine Dobrinj za 2011. godinu
58. Godišnji Program za turizam i gospodarstvo na području Općine Dobrinj u 2011. godini
57. Godišnji Program zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj u 2011. godini
56. Godišnji Program javnih potreba socijalne zaštite na području Općine Dobrinj za 2011. godinu
55. Godišnji Program javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj za 2011. godinu
54. Godišnji Program javnih potreba u zdravstvu na području Općine Dobrinj za 2011. godinu
53. Godišnji Program javnih potreba u obrazovanju na području Općine Dobrinj u 2011. godini
52. Godišnji Program javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2011. godini
51. Progrm gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini
50. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini
49. Program rashoda predstavničkih izvršnih tijela na području Općine Dobrinj u 2011. godini
48. Opće javne usluge na području Općine Dobrinj u 2011. godini
47. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2011. godinu
46. Proračun za 2011. godinu i Projekcije za 2012. - 2013.
57. Program javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2011. godinu
56. Program javnih potreba u školstvu za 2011. godinu
55. Program javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2011. godinu
54. Program javnih potreba u sportu za 2011. godinu
53. Program javnih potreba u kulturi za 2011. godinu
52. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2011. godinu
51. Druga Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2010. godinu
50. Druga Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2010. godinu
49. Prva Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2010. godinu
48. Druga Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
47. Druga Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
46. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora za 2010. godinu
45. Odluka o Drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2010. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr