SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 51. Utorak, 21. prosinca 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
69. Odluka o Trećim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za razdoblje 2010. - 2012. godine
68. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini
67. Odluka o isključenju iz opće uporabe javnog dobra
66. Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Grada Bakra
65. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
64. Treće Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2010. godinu
63. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2010. godini
62. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u športu za 2010. godinu
61. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci predškolskog odgoja za 2010. godinu
60. Izmjene i dopune Programa javnih i ostalih potreba Grada Bakra u kulturi za 2010. godinu
59. Druge Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2010. godini u Gradu Bakru
75. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarstvo, razvoj i zaštitu potrošača Gradskog vijeća Grada Kastva
74. Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Grada Kastva
73. Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Grada Kastva
72. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2011. godinu
71. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011. godinu
70. Izmjene i dopune Odluke o naknadi troškova i nagradi za rad članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Kastva
69. III. Izmjene i dopune Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
68. Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika i članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća
67. Odluka o financiranju javnih potreba u sportu u 2011. godini
66. Odluka o financiranju javnih potreba u kulturi i ostalim djelatnostima u 2011. godini
65. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2011. godinu
64. Proračun Grada Kastva za 2011. i Projekcija za 2012. - 2013. godinu
90. Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra
89. Pravilnik o obliku i sadržaju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza, vođenju upisnika o izdanim dozvolama te visini naknade za izdavanje dozvole
88. Odluka o lokacijama za autotaksi stajališta i broju stajališnih mjesta
87. Odluka o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvaren na području Grada Malog Lošinja za realizaciju kapitalnog projekta proširenja Gradske knjižnice i čitaonice u Malom Lošinju
86. Odluka o komunalnim djelatnostima i načinu njihovog obavljanja na području Grada Malog Lošinja
85. Dopuna Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja
84. Dopuna Plana rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanja usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2010. godinu
83. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2011. godinu
82. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
81. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
80. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2011. godinu
79. Plan razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2011. i Projekcija Plana razvojnih programa za 2012. i 2013. godinu
78. Projekcija Proračuna Grada Malog Lošinja za razdoblje 2012. - 2013. godine
77. Proračun Grada Malog Lošinja za 2011. godinu
76. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2010. godinu
75. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
74. II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
73. III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2010. godinu
72. Ispravak Odluke o raspodjeli viška prihoda za 2009. godinu
65. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2011. godinu
64. Program javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2011. godinu
63. Program javnih potreba u prosvjeti, kulturi, informiranju i sportu za 2011. godinu
62. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu
61. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
60. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
59. Proračun Općine Omišalj za 2011. godinu i Projekcije za 2012. i 2013. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr