SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 47. Petak, 10. prosinca 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
58. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini
57. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2011. godinu
56. Program javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2011. godinu
55. Program javnih potreba Grada Bakra u športu za 2011. godinu
54. Program javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci predškolskog odgoja za 2011. godinu
53. Program javnih i ostalih potreba Grada Bakra u kulturi za 2011. godinu
52. Odluka o Proračunu Grada Bakra za razdoblje 2011. - 2013. godine
51. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bakra za 2011. godinu
28. Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Čabar
27. Odluka o nazivu ulica i trgova na području Grada Čabra
26. Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra
25. Druga Izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2010. godinu
24. Druga Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2010. godinu
23. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čabra za 2010. godinu
63. Odluka o kupnji nekretnina
62. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
61. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 14 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3
60. III. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2010. godinu
59. III. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2010. godinu
58. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu
57. III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2010. i Projekcija za 2011. - 2012. godinu
26. Odluka o ispravku imena naselja na području Općine Brod Moravice
25. Odluka o imenima ulica i trgova na području Općine Brod Moravice
24. Odluka o imenima ulica i trgova na području Općine Brod Moravice
47. Odluka o zalogu nekretnina
46. Odluka o prodaji nekretnina
52. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Kostrena za 2010. godinu
51. Odluka o kupnji građevinskog zemljišta u suvlasništvu fizičkih osoba
50. Odluka o 2. Izmjenama i dopunama Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
49. Odluka o 2. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
48. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kostrena za 2011. godinu
47. Proračun Općine Kostrena za razdoblje 2011. - 2013. godine
63. Odluka o ostvarivanju javnosti rada izvršnog tijela
57. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
2. Izmjena članka 19.

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr