SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 45. Utorak, 30. studenog 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
59. Odluka o proglašenju počasnog građanina Grada Kraljevice
58. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo
57. Odluka o dodjeli nagrade za stvaralački rad
56. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade
55. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice za 2010. godinu
54. II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
53. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kraljevice i projekcije Proračuna za 2011. i 2012. godinu
71. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja
278. Odluka o utvrđivanju Popisa imena ulica i trgova na području Grada Rijeke
277. Odluka o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke, Kliničkog bolničkog centra Rijeka i Republike Hrvatske
276. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke
275. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke
274. Odluka o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke
273. Odluka o izmjeni Odluke o dopunama Odluke o nagrađivanju sportaša, sportskih radnika i sportskih udruga za ostvarena postignuća na međunarodnim i državnim natjecanjima
272. Odluka o izmjenama Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog i sportskog prostora u ustanovama odgoja i školstva
271. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Muzeja grada Rijeke
270. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Muzeja grada Rijeke
269. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Doma za dnevni boravak djece »Tić« Rijeka
268. Odluka o promjeni djelatnosti Doma za dnevni boravak djece »Tić« Rijeka
267. Odluka o promjeni naziva ustanove Doma za dnevni boravak djece »Tić« Rijeka
266. Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2010. godini
265. Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2010. godinu
264. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
263. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2010. godinu
262. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2010. godinu
261. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu
260. Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu
259. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole »Kantrida«
258. Odluka o izboru člana Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Rijeke
57. Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta
34. Odluka o III. Izmjenama i dopunama Općinskom proračunu Općine Čavle za 2010. godinu
45. Pravilnik o kriterijima utvrđivanja natprosječnih rezultata službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj
54. Prethodna rasprava o nacrtu Urbanističkog plana uređenja K13 - Poslovna zona Lič 1 (UPU4)
53. Prethodna rasprava o nacrtu Prijedloga Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja na 4_6 (UPU 21)
52. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 6 - Poslovna zona Vrata (K15)
55. Odluka o ukidanju ulice u naselju Mošćenice i osnivanju ulice u naselju Mošćenička Draga
54. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
53. Odluka o ukidanju imena ulice na području Općine Mošćenička Draga
52. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Mošćenička Draga
51. Odluka o pripojenju naselja SVETI PETAR u naselje MOŠĆENIČKA DRAGA na području Općine Mošćenička Draga
50. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Mošćenička Draga
49. Odluka o komunalnom redu
48. Odluka o komunalnom redarstvu
47. Odluka o izmjeni imena ulice na području Općine Mošćenička Draga
46. Odluka o izmjeni imena naselja na području Općine Mošćenička Draga
45. Odluka o imenima ulica i trgova na području Općine Mošćenička Draga
44. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente Općine Mošćenička Draga
43. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Mošćenička Draga
54. Ponovna javna rasprava

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr