SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 43. Srijeda, 17. studenog 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
47. Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Cresa
46. Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Cresa
68. Kriteriji za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za umirovljenike
67. Odluka o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
66. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
65. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o javnom linijskom gradskom prijevozu u cestovnom prometu na području Grada Crikvenice
64. Odluka o imenima ulica i trgova na području Grada Crikvenice
63. Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja/ice Muzeja Grada Crikvenice
62. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Radost« Crikvenica
61. Zaključak Ur. broj: 2107/01-01-10-3
60. Zaključak Ur. broj: 2107/01-01-10-3
50. Pravilnik o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog
256. Odluka o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite za spašavanje iz ruševina na području grada Rijeke
55. Odluka o imenima ulica na području Grada Vrbovskog
54. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vrbovskog
53. Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi
52. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2010. godinu
51. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u športu za 2010. godinu
50. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2010. godinu
49. I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2010. godinu
48. I. Izmjena Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2010. godinu
47. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vrbovskog za 2010. godinu
62. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2010. godinu i projekcija za 2011. i 2012. godinu
51. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Fužine
50. Odluka o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
49. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja dijela izgrađenog građevinskog područja naselja Lič NA2_1_1 (DPU 2)
48. Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Fužine
47. Odluka o davanju javnih površina na privremeno korištenje
46. Odluka o porezima Općine Fužine
24. Odluka o preimenovanju ulice na području Općine Mrkopalj
23. Odluka o imenovanju ulice na području Općine Mrkopalj
22. Odluka o izdvajanju dijela naselja Mrkopalj i pripajanju naselju Sunger
21. Odluka o imenima ulica i trgova na području Općine Mrkopalj
40. Odluka o preimenovanju ulice u Staroj Sušici
39. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora
38. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli građevinskog zemljišta na području Općine Ravna Gora članovima obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja i hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata
37. Odluka o uređenju prometa na području Općine Ravna Gora

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr