SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 42. Petak, 5. studenog 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
97. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti na području Primorsko-goranske županije
59. II. Aneks Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Crikvenice
43. Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka
70. Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima te službama za unutarnju reviziju Grada Malog Lošinja
69. Odluka o imenima ulica i trgova na području Grada Malog Lošinja
68. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama Grada Malog Lošinja
67. Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra
66. Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra
65. Dopuna Plana rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2010. godinu
64. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Malog Lošinja
63. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj
62. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj
63. Odluka o izmjenama Odluke o ustrojavanju Postrojbi Civilne zaštite
61. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi urbanističkih planova uređenja UPU 1 Baška i UPU 2 Baška
60. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
59. Odluka o imenima ulica na području Općine Baška
58. Odluka o agrotehničkim mjerama, uređenju i održavanju poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu na području Općine Baška
45. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine
44. Prethodna rasprava o nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja UPU 6 - Poslovna zona Vrata (K15)
22. Javna rasprava o Prijedlogu Prostornog plana uređenja Općine Lopar
52. Odluka o dozvoli korištenja općinskog grba
55. Odluka o imenima ulica i trgova na području Općine Omišalj
54. Odluka o prihvaćanju Odluke o imenovanju likvidatora Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«
53. Odluka o prihvaćanju Odluke o prestanku Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«
52. Odluka o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente
51. Odluka o izmjenama Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja 1-Sportsko područje Omišalj
50. Odluka o izmjenama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 1-Omišalj
49. Odluka o izmjenama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 4-Voz-Peškera
48. Odluka o izmjenama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 5-kamp Pušća
47. Odluka o donošenju Drugih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja servisno-uslužne zone »Pušća« u Omišlju
49. I. Izmjene i dopune Proračuna za 2010. godinu
48. I. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Vinodolske općine za 2010. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr