SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 41. Subota, 30. listopada 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
45. Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora pilot projekta lokalnog razvoja »Otok Cres«
44. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Cresa
43. Odluka o ispravku imena naselja na području Grada Cresa
42. Odluka o imenima ulica i trgova na području Grada Cresa
41. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
40. Odluka o naknadi za razvoj
56. Odluka o pokriću manjka prihoda i primitaka 31. 12. 2009.
56. Odluka o pokriću manjka prihoda i primitaka 31. 12. 2009.
52. Odluka o imenima ulica i trgova na području Grada Kraljevice
51. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Kraljevice
50. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Kraljevice
49. Odluka o stavljanju izvan snage suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića »Orepčići« Klasa: 601-02/10-01/2, Ur.broj: 2170/08-08-10-03
48. Odluka o visini novčane naknade za dobitnike gradskih javnih priznanja
42. Odluka o izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2010. godinu i projekcije za 2011.- 2012. godinu
62. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 23 - Rekreacijske zone Ika (UPU 23)
61. Rješenje o utvrđivanju prestanka mandata člana Odbora za pitanja nacionalnih manjina, ljudskih prava i nevladine udruge i imenovanju člana Odbora
60. Odluka o visini spomeničke rente Grada Opatije
59. Odluka o imenima ulica i trgova na području Grada Opatije
53. Odluka o osnivanju i izboru Komisije za imenovanje ulica i trgova
52. Odluka o imenima ulica i trgova na području Grada Raba
51. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pravilima za ibor Vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba
50. I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
49. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
48. Prve Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Raba za razdoblje 2010.-2012.
47. Prve Izmjene i dopune projekcije konsolidiranog Proračuna Grada Raba za razdoblje 2010. - 2012.
46. Prve Izmjene i dopune konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2010. godinu
255. Izmjene Tržnog reda na tržnicama na malo u Gradu Rijeci
254. Odluka o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
253. Odluka o kupnji nekretnina
252. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke
251. Odluka o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke
250. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke
249. Odluka o kupnji građevinskog zemljišta
248. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke
247. Izmjene i dopune Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke
246. Odluka o dopuni Odluke o visini spomeničke rente
245. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Centra za odgoj i obrazovanje
244. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Zamet« Rijeka
243. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Vladimir Gortan«
242. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vežica
241. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Turnić«
240. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Trsat«
239. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Škurinje Rijeka
238. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Srdoči«
237. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole - Scuola elementare »San Nicolo«
236. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Podmurvice
235. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Pehlin«
234. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Pećine
233. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Nikola Tesla«
232. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Kozala«
231. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Kantrida«
230. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Ivana Zajca
229. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Gornja Vežica
228. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole - Scuola elementare »GELSI«
227. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Fran Franković«
226. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Eugen Kumičić«
225. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole - Scuola elementare DOLAC
224. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Centar«
223. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Brajda«
222. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole - Scuola elementare Belvedere
221. Odluka o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke
220. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja stambenog područja Drenova - Bok
219. Odluka o razrješenju i imenovanju članica Školskog odbora Osnovne škole Centar
218. Odluka o razrješenju i imenovanju članica Školskog odbora Osnovne škole - Scuola elementare Belvedere
23. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Brod Moravice
37. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije
36. Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
35. Odluka o financiranju političkih stranaka u 2010. godini
34. Odluka o dodjeli stipendija i nagrada učenicima i studentima
33. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Klana za 2010. godinu
32. Izvješće o ostvarenom Proračunu Općine Klana za razdoblje 1. 1. - 30. 6. 2010.
51. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente Općine Lovran
50. Odluka Ur. broj: 2156/02-01-10-1
49. Odluka Ur. broj: 2156/02-01-10-1
48. Odluka Ur. broj: 2156/02-01-10-1
47. Odluka Ur. broj: 2156/02-01-10-1
46. Odluka Ur. broj: 2156/02-01-10-1
45. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
42. Odluka o donošenju izmjena Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Matulji
41. Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima za stipendiranje studenata
40. Odluka o izmjenama Odluke o stipendiranju učenika srednih
39. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2010. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr