SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 40. Petak, 22. listopada 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
50. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Plana lokacija za postavljanje privremenih objekata
58. Odluka o određivanju imena ulica na području Grada Crikvenice
57. Zaključak Br: 2107/01-01-10-2
30. Pravilnik o dodatku za uspješnost na radu
41. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2010. godinu
61. Zaključak o utvrđivanju slobodno ugovorene najamnine
49. Ispravak kartografskih prikaza
48. Rješenje o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
47. Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
46. Odluka o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski
45. Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika iz radnog odnosa
44. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog
43. Odluka o pokriću manjka prihoda na kraju 2009. godine
42. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
41. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2010.
217. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u Grad Rijeku za 2010. godinu
43. Izvršenje Proračuna za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2010. godine
42. Zaključak o potvrđivanju imenovanja člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Stara Sušica
41. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja »UPU 18 - sportsko-rekreacijski »ski« zone »Jelenča« (R1-6)«
40. Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područni odjel Rijeka o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Fužine za 2009. godinu
39. Odluka o razrješenju člana Mandatne komisije
38. Odluka o imenovanju člana Mandatne komisije
46. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2010. godinu
45. Pravilnik o unutarnjem redu
44. Pravilnik o radu
43. Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Kostrena
42. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Zlatna ribica«
41. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije
40. Odluka o imenima ulica i trgova na području Općine Kostrena
39. Odluka o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja i krematorija
38. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
51. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2010. godinu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine
50. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije
49. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša i energetske učinkovitost
48. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša i energetske učinkovitosti
47. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
46. 2. Izmjena i dopuna Pravilnika o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr