SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 38. Četvrtak, 30. rujna 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
43. Etički kodeks Gradske uprave Grada Bakra
55. Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika
54. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu
53. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2010. godinu
52. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2010. godinu
51. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2010. godinu
50. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2010. i projekcija za 2011.-2012. godinu
47. Polugodišnji obračun Proračuna Grada Kraljevoce za 2010. godinu
46. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kraljevice
45. Odluka o isključenju k. č. br. 573/1, k. o. Kraljevica iz opće uporabe kao javno dobro
44. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se na području Grada Kraljevice obavljaju na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
43. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
42. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Odbora za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
59. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji prometa na području Malog Lošinja
58. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
57. Odluka o naknadi za razvoj
56. Odluka o raspisivanju četvrtog javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Malog Lošinja
55. Odluka o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja za životno djelo
54. Odluka o imenovanju počasnim građaninom Grada Malog Lošinja
53. Odluka o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja
52. Odluka o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja
40. Odluka o pristupanju Općine Vinodolska općina GKTD-u »Ivanj« d.o.o.
39. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
38. Odluka o davanju stanova u najam
58. Odluka Ur. broj: 2156-01-01-10-1
57. Rješenje o utvrđivanju prestanka mandata člana Upravnog vijeća Ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture Festival Opatija i imenovanju člana Upravnog vijeća
56. Odluka o izmjenama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
55. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Opatije
54. Izvršenje Proračuna Grada Opatije za I.-VI. 2010. godinu
216. Pravilnik o kriterijima za utvđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu
37. Pravilnik o uspostavi sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
37. Odluka o dodnošenju Detaljnog plana uređenja Radne zone R-1
36. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša
35. Odluka o pokroviteljstvu »Memorijalnog turnira Miloš Dujmović«
34. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji
33. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 9 Poslovne zone Jušići (K 3)
32. Odluka o izgradnji vodnih građevina za razdoblje 2010. - 2011. godine
31. Odluka o izgradnji Poduzetničke zone oznake K8, RZ 12 - Miklavija
41. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mošćenička Draga
53. Ponovna javna rasprava
23. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija
22. Odluka o socijalnim stipendijama
21. Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti - zimsko održavanje lokalnih cesta na području Općine Skrad
20. Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Skrad
19. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Skrad
18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojavanju cjelodnevnog (10 satnog programa) predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad
44. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o subvenciji boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja
6. Cjenik komunalnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr