SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 26. Četvrtak, 1. srpnja 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
30. Odluka o izmjenama i dopunama Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Bakra za 2010. godinu
103. Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.
102. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka
101. Odluka o izmjenama Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke
100. Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2010. godinu
99. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini
98. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
97. Izmjene Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2010. godinu
96. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2010. godinu
95. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu
94. Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu
93. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu
92. Odluka o razrješenju članice i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole »Centar«
20. Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana za 2010. godinu
19. Odluka o ustroju Motrilačke i dojavne službe
18. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje postoji povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
17. Odluka o pristupanju u članstvo Udruge općina u Republici Hrvatskoj
16. Odluka o prodaji nekretnina
15. Odluka o naknadi za rad zamjenika načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa
14. Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika iz radnog odnosa
13. Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika u razdoblju od 5. lipnja do 31. prosinca 2009. godine
12. Godišnji obračun proračuna Općine Klana za 2009. godinu
35. Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru
34. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za razvoj
33. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
32. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Općine Lovran

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr