SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 19. Petak, 21. svibnja 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
24. Odluka o stavljanju van snage Odluke o određivanju imena novim ulicama i preimenovanju dijela ulice Rialto u naselju Cres
23. Odluka o kriterijima za sufinanciranje kamata za kredite za uređenje fasada i stolarije
22. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Martinšćice - građevinskog područja naselja (NA 11) i lučkog područja luke otvorene za javni promet - lokalnog značaja
25. Ispravak Odluke o utvrđivanju naknada troškova članova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Crikvenice
24. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
23. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
22. Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada
21. Godišnji obračun Proračuna Grada Crikvenice za 2009. godinu
29. Odluka o davanju na korištenje i upravljanje prostora mjesnim odborima
28. Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2010. godinu
27. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini zakupnine za davanje u zakup javne površine
26. Odluka o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja vozila na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski
25. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski
24. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objakata i izgledu privremenih objekata
23. I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
22. .I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
21. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2010. godinu
20. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
19. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/8, 28/9 i 59/09)
18. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/8, 28/09 i 59/09)
17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/ 8, 28/9 i 59/09)
16. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2009. godinu
14. I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2010. - 2012.
13. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2010. godinu i projekcija za 2011. i 2012. godinu
12. III. izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2010. godini
20. Odluka o potpisivanju Povelje prijateljstva s Općinom Tordinci (Vukovarsko-srijemska županija)
19. Odluka o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja na području Općine Dobrinj
18. Odluka o zakupu javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava
17. Odluka o određivanju javnog parkirališta na kojem se obavlja naplata
16. Odluka o naknadi za razvoj
15. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Dobrinj za 2010. godinu
14. Plan prijma u službu za Općinu Dobrinj u 2010. godini
20. Odluka o komunalnom doprinosu
19. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu i zastavi Općine Malinska-Dubašnica
18. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Malinska-Dubašnica za 2009. godinu
17. Odluka o sklapanju Povelje prijateljstva između Općine Malinska-Dubašnica, Općine Grosshabersorf (Njemačka), Općine Aixe-sur-Vienne (Francuska) i Općine Swieciechowa (Poljska)
16. Odluka o visini plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
15. Odluka o I. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
14. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2010. - 2013.
13. Odluka o naknadi za razvoj
12. Odluka o usvajanju programa »Razvoja vodoopskrbe na otoku Krku u razdoblju 2009. - 2012.«
11. Odluka o usvajanju Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 - Projekt Jadran - Podprojekt Malinska-Njivice
28. Odluka o usvajanju programa »Razvoja vodoopskrbe na otoku Krku u razdoblju 2009. - 2012.«
27. Ispravak Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta
26. Odluka o naknadi za razvoj
25. Odluka o usvajanju Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 - Projekt Jadran - Podprojekt Omišalj - Sustav odvodnje otpadnih voda
29. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica
28. Odluka o prostorima za pružanje ugostiteljskih usluga u 2010. godini
27. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj
26. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića »Lastavica«
25. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Lastavica«
24. Odluka o o mjerilima za određivanje visine roditeljske uplate za ostvarivanje Programa predškolskog odgoja i naobrazbe Dječjeg vrtića »Lastavica«
23. Odluka o mjerilima o ukidanju namjenskog (razvojnog) dijela cijene vode od 1,50 kn/m3
22. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2010. - 2013. godine
21. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini
20. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2010. godinu
19. Plan razvojnih programa Općine Punat za razdoblje 2010. - 2012. godine
18. I. izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Punat za 2010. godinu i projekcije za 2011. - 2012. godinu
14. Odluka o sklapanju ugovora za obavljanje poslova održavanja zelenih površina i parkova na području naselja Vrbnik
13. Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2009. godinu
12. Odluka o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2009. godinu u Općini Vrbnik
11. Odluka o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2009. godinu u Općini Vrbnik
10. Izvršenje Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa i socijalne skrbi za razdoblje siječanj-prosinac 2009. godine u Općini Vrbnik
9. Odluka o raspodjeli rezultata za 2009. godinu
8. Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Vrbnik za 2009. godinu
7. Odluka o ukidanju namjenskog (razvojnog) dijela cijene vode od 1,50 kn/m3 te uvođenje naknade za razvoj
6. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju programa »Razvoja vodoopskrbe na otoku Krku u razdoblju 2009. - 2012.« koju je donijela Skupština Ponikve d.o.o. Krk na svojoj 10. sjednici od 23. travnja 2010. godine
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezu na korištenje javnih površina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/07)
4. Odluka o istupanju iz rada ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr