SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 3. Petak, 5. veljače 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
1. Odluka o utvrđivanju veličine parametra »a« za određivanje visine zakupnine za 2010. godinu
2. Plan prijema u službu za 2010. godinu
6. Odluka o obavljanju određenih poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara
5. Odluka o visini naknade za razvoj
4. Odluka o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
2. Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Okoli Dujmić-Falalelići-Katinići (UPU 14)
6. Plan prijma u službu u Grad Rab za 2010. godinu
4. Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područni ured Rijeka o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Komunalnog-trgovačkog društva »Fužine« d.o.o., Fužine za 2008. godinu
3. Odluka o imenovanju privremenog upravitelja Komunalno-trgovačkog društva »Fužine« d.o.o.
2. Odluka o razrješenju direktora Komunalno-trgovačkog društva »Fužine« d.o.o.
1. Odluka o prihvaćanju cijena dimnjačarskih usluga
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi
3. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Lovran
2. Prve izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2010. godinu
1. Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanju jamstva za ispunjenje obveza KD Komunalac d.o.o. Opatija
8. Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Mrkopalj
7. Odluka o socijalnoj skrbi
6. Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Mrkopalj
1. GKTD »IVANJ« D.O.O. - Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr