SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 1. Petak, 15. siječnja 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
1. JAVNA USTANOVA »PRIRODA« - Pravilnik o unutarnjem redu u posebnom rezervatu šumske vegetacije Košljun
3. Odluka o davanju suglasnosti tvrtki »Pesja nautika« d.o.o. na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži »Pod crikvun« u Njivicama, Općina Omišalj
2. Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra na području uvale Čikat, otok Lošinj
1. Odluka o iskazivanju interesa za kupnjom nekretnina Zavoda za krumpir Stare Sušice d.d. u stečaju upisanih u zemljišno knjižni uložak 223 katastarske općine Stara Sušica
1. Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Kraljevice za 2009. godinu
2. Plan prijma u službu za Upravne odjele Grada Malog Lošinja u 2010. godini
1. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2010. godinu
1. Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta potrošača javnih usluga na području Grada Raba
2. Odluka o utvrđivanju vrijednosti parametra »a« za izračun visine mjesečne zakupnine u 2010. godini
1. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2010. godinu
1. Ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja proizvodne zone I1 - Gorica (UPU 2)
1. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2010. godinu
1. Javna rasprava o prijedlogu Detaljnog plana uređenja 1 K4 asfaltna baza Mrkovac
2. KTD VODOVOD ŽRNOVNICA D.O.O. - Cjenik - cijena tarifa usluga
1. KTD VODOVOD ŽRNOVNICA D.O.O. - Odluka o izmjenama i dopunama Cjenika - Cijena tarifa usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr