SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
120. Poslovnik o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije
40. Prethodna rasprava Nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja naselja Valun
39. Javna rasprava prijedloga Urbanističkog plana uređenja zone turističko-ugostiteljske namjene Porozine (T24)
60. Ispravak Poslovnika Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09)
59. Ispravak Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09)
58. Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
57. Odluka o Drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Grada Delnica za 2009. godinu
39. Zaključak o prijedlogu za imenovanje suca porotnika Trgovačkog suda u Rijeci
38. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 16 turističke zone T 13
37. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 6
36. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 19
35. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 9 Bakarac
34. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja (DPU 2) poslovne zone K- 1 Žlibina i izradi Drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice (PPU GK)
33. Odluka o izmjeni Odluke o postupku stavljanja Detaljnog plana uređenja područja luke Kraljevica izvan snage
32. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja DPU 1 Šmrika - centar
31. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Kraljevice
30. Odluka o zakupu zemljišta za postavu privremenih pokretnih objekata i ugostiteljskih terasa
29. Odluka o zakupu poslovnog prostora na području Grada Kraljevice
28. Odluka o uvjetima i lokacijama na kojima se može obavljati prodaja robe i pružanje ugostiteljskih usluga izvan prostorija
27. Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Kraljevice
26. Odluka o lokaciji i uvjetima za postavu ugostiteljskih terasa
42. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk
41. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk
40. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Centra za kulturu Grada Krka
39. Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Krka
38. Odluka o dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naselju Krk
37. Izmjena Statuta Grada Krka
69. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za turizam
68. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj
67. Odluka o osnivanju savjetodavnih tijela gradonačelnika
64. Ispravak Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2009. godinu
63. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Raba
62. Prve izmjene Plana razvojnih programa Grada Raba za razdoblje 2009. - 2011.
61. Prve izmjene i dopune Projekcije Konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje 2009. - 2011. godine
60. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2009. godinu
59. Prve izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2009. godinu
58. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu - I. izmjene i dopune
57. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu - I. izmjene i dopune
56. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u sportu za 2009. godinu
55. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2009. godinu
42. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popise birača
41. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru Odbora za izbor i imenovanja
40. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2009. godinu
39. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
38. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u športu za 2009. godinu
37. Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola
36. Odluka o stipendiranju učenika i studenata
35. I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2009. godinu
34. I. izmjena i dopuna Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2009. godinu
33. Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vrbovskog za 2009. godinu
46. Plan nabave za godinu 2009.
45. II. izmjene općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2009. godini
44. Druge izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini
43. Druge izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini
42. II. izmjene Godišnjeg programa zdravstva, sporta i rekreacije na području Općine Dobrinj za 2009. godinu
41. II. izmjene Godišnjeg programa javnih potreba iz socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja na području Općine Dobrinj u 2009. godini
40. I. izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2009. godini
39. II. izmjene Godišnjeg programa razvitka gospodarskih djelatnosti na području Općine Dobrinj u 2009. godini
38. II. izmjene Plana razvojnih programa 2009. - 2011. godine
37. I. izmjene Godišnjeg programa javnog reda i sigurnosti na području Općine Dobrinj u 2009. godini
36. Druge izmjene i dopune Proračuna za 2009. godinu
46. Završno izvješće o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu
45. Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
44. Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
43. Odluka o kupnji građevinskog zemljišta u vlasništvu fizičke osobe
42. Odluka o prodaji nekretnine
41. Odluka o zamjeni nekretnina u vlasništvu Općine Kostrena za zemljište u vlasništvu fizičke osobe u naselju Rožići
30. Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Lovran
29. Rješenje o razrješenju i izboru člana Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Lovran
28. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Lovran
27. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim primanjima načelnika, zamjenika načelnika i članova Općinskog poglavarstva
26. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lovran za 2009. godinu
28. I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2009. godinu
27. Odluka o imenovanju člana Skupštine KD »Komunalac« d.o.o. Opatija
26. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Mošćenička Draga
25. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
24. Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2008. godine
23. I. izmjena Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2009. godinu
22. III.izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2009. godinu
59. Javna rasprava o Prijedlogu Detaljnog plana uređenja Mulic u Omišlju
42. Završno izvješće o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu
41. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Ravna Gora
40. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja poslovne zone - K3
39. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata
38. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o socijalnim stipendijama Općine Ravna Gora
37. Lista prioriteta za dodjelu građevinskih zemljišta na području Općine Ravna Gora članovima obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja i hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata
36. Odluka o dodjeli građevinskih zemljišta na području Općine Ravna Gora članovima obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja i hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata
35. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2009. godinu
34. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za socijalna pitanja
33. Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Ravna Gora za 2008. godinu
32. Druga izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
31. Druga izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
30. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora za 2009. godinu
29. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2009. godinu
49. Pravilnik o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona
48. Pravilnik o unutarnjem redu
1. Izmjena i dopuna Odluke o načinu plaćaja i visini cijena komunalnih usluga od 4. 3. 2008.

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr