SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 11. Subota, 21. ožujka 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Bakra
11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskog odobrenja
10. Odluka o isključenju iz opće uporabe javnog dobra
9. Odluka o isključenju iz opće uporabe javnog dobra
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Bakru
7. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2008. godini
6. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2008. godinu
5. Prve izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2009. godinu
4. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2009. godinu
3. Godišnji obračun Proračuna Grada Bakra za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2008. godine
7. Ugovor o financiranju izrade Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene Loznati K12
16. Dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2009. godinu
15. Plan rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja
16. Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela zone poslovne namjene K1
29. Izvješće o ostvarenju Socijalnog programa Općine Fužine za 2008. godinu
28. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2008. godinu
27. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2008. godinu
26. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Fužine humanitarnih i drugih društvenih udruga za 2008. godinu
25. Odluka o dodjeli godišnje nagrade
24. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije Stara Sušica
23. Odluka o proglašenju počasnog građanina Općine Fužine
22. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine
21. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine
20. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine
19. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine
18. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine
17. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine
16. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo
15. Odluka o dodjeli godišnje nagrade
14. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine tijekom 2008. godine
13. Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine tijekom 2008. godine
12. Prva izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2009. godinu
11. Prva izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Fužine za 2009. godinu
10. Prve izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Fužine za 2009. godinu
9. izmjene i dopune Proračuna za 2009. godinu
8. Godišnji obračun Proračuna za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2008.
5. Odluka o izmjeni Statuta Općine Mošćenička Draga
4. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Donji Kraj (UPU 1)
3. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Presika 1 - Brseč
12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima
11. Odluka o donošenju Plana intervencija u zaštiti okoliša Općine Punat
10. Odluka o zakupu zemljišta za postavu kioska i drugih montažnih objekata i naprava
9. Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica
8. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat
7. Odluka o raspodjeli rezultata - sredstava viška prihoda 2008. godine
6. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Punat za razdoblje 1. siječanj - 31. prosinac 2008. godine
5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za razdoblje 1. siječanj - 31. prosinac 2008. godine

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr