SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 6. Petak, 27. veljače 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
6. Plan prijma u službu u Grad Cres za 2009. godinu
5. Rješenje o imenovanju predsjednika Socijalnog vijeća Grada Cresa
4. Odluka o stavljanju javnog dobra izvan opće uporabe
3. Odluka o komunalnim djelatnostima
2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K13 - Orlec
1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Miholašćica (NA 121)
4. Etički kodeks službenika JUO-a Grada Delnica
7. Objava Javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kalvarija
18. Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora
17. Odluka o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika
16. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Hrvatskog muzeja turizma
15. Zaključak o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole »Rikard Katalinić Jeretov« Opatija
14. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Uređivačkog savjeta za gradski list »Opatija«
13. Odluka o prestanku važenja Odluke o načinu i postupku odlučivanja na skupštini trgovačkog društva
12. Odluka o plaći i drugim primanjima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
11. Odluka o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Grada Opatije
10. Odluka o izmjeni Odluke o stipendiranju učenika i studenata
9. Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi
10. Program provođenja preventivne i obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Rijeke za 2009. godinu
7. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Komunalnog-trgovačkog društva »Fužine« d.o.o. Fužine
6. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Komisije za dodjelu priznanja Općine Fužine
5. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete
4. Odluka o financiranju političkih stranaka na području Općine Fužine
5. Odluka o kriterijima za dodjelu sportskih stipendija
4. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
3. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Mrkopalj za razdoblje 2009. - 2013. godine
2. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Mrkopalj
4. Odluka o komunalnom doprinosu
3. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o groblju
2. Odluka o dodjeli koncesije za komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2009. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr