SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 33. Utorak, 2. rujna 2008.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
86. Odluka o proglašenju elementarne nepogode
85. Odluka o proglašenju elementarne nepogode
24. Pravilnik o unutarnjem redu
48. Odluka o sportskim stipendijama
47. Odluka o socijalnim stipendijama
46. Odluka o stipendiranju nadarenih učenika i studenata
45. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja turističko ugostiteljske namjene T-2 Velike Polane
44. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja turističko-ugostiteljske namjene T-3 Male Polane
43. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Delnice kao javne ustanove
42. Ispravak Odluke o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 11/08)
41. Odluka o prihvaćanju Konsolidiranog izvještaja Grada Delnica za razdoblje 1.1. do 30. 6. 2008.
40. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Delnica za I. - VI. 2008.
35. Odluka o usvajanju Izvješća o ostvarenju Proračuna Grada Kraljevice za razdoblje od 1. siječnja 2008. godine do 30. lipnja 2008. godine
34. Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Kraljevice
33. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja (DPU 2) poslovne zone K - 1 Žlibina (u daljnjem tekstu Detaljni plan) i izradi Drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice (PPU GK) (u daljnjem tekstu Prostorni plan)
32. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 16 turističke zone T13 Šmrika
31. Odluka o razrješenju članice Odbora za međunarodnu i međugradsku suradnju i imenovanju člana Odbora
30. Odluka o razrješenju dužnosti člana Odbora za dodjelu javnih priznanja i imenovanju člana Odbora
29. Odluka o razrješenju dužnosti članova Odbora za statutarno-pravna pitanja i imenovanju članova Odbora
28. Odluka o razrješenju dužnosti predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova i imenovanju članice Odbora
27. Odluka o razrješenju dužnosti Predsjednika Komisije za popis birača i imenovanju člana Komisije za popis birača
26. Odluka o razrješenju dužnosti Predsjednice Odbora za izbor i imenovanja i imenovanju člana Odbora
25. Odluka o razrješenju predsjednice Upravnog vijeća DV »Orepčići« Kraljevica i imenovanju predsjednice Upravnog vijeća DV »Orepčići«
24. Odluka o razrješenju dužnosti člana Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda i imenovanju člana Povjerenstva
23. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Kraljevice za 2008. godinu
22. Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Kraljevice
43. Izmjene i dopune Općih uvjeta organizacije parkiranja na javnom parkiralištu
35. Zaključak Ur. broj 2170-06-08-01-01
34. Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
33. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Općine Klana za 2008. godinu
32. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Klana za 2008. godinu
31. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Klana za 2008. godinu
30. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2008. godinu
29. I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2008. godinu
28. Odluka o dodjeli Priznanja Općine Klana
27. Nagrada Općine Klana Katedri čakavskog sabora - Društvu za povjesnicu Klana
26. Nagrada Općine Klana Kickboxing klubu »Klana«
25. Nagrada Općine Klana Franku Karloviću
24. Nagrada Općine Klana Maksu Gržinčiću
23. Nagrada za životno djelo Antonu Starčiću
22. Nagrada za životno djelo Bruni Barak
21. Nagrada za životno djelo msgr. Milanu Simčiću
25. Javna rasprava povodom izrade nacrta Prijedloga izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevnog područja naselja N-9 i građevnog područja sportsko rekreativne namjene R-3
31. Odluka o radnom vremenu u djelatnosti trgovine
30. Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju i odnose s nacionalnim manjinama Općinskog vijeća Općine Lovran
29. Vjerodostojno tumačenje članka 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 01, 03/03, 8/05, 4/06 - pročišćeni tekst i 22/06)
28. Polugodišnji obračun Proračuna Općine Punat za razdoblje siječanj-lipanj 2008. godine
27. I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2008. godini
26. I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini
25. I. izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Punat za 2008. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr