SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 27. Petak, 11. srpnja 2008.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
79. Odluka o izmjeni Odluke o javnim priznanjima
78. Odluka o osnivanju Povjerenstva za predlaganje svečane pjesme Primorsko-goranske županije
77. Dopuna Statuta Primorsko-goranske županije
76. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Ustanove »Ivan Matetić Ronjgov«
75. Odluka o sufinanciranju izgradnje školske sportske dvorane Osnovne škole »Milan Brozović« Kastav
74. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Prirodoslovnog muzeja Rijeka
73. I. izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2008. godinu
72. Odluka o povjeravanju izrade prostornih planova uređenja gradova i općina i urbanističkih planova uređenja
71. Odluka o davanju koncesije za plažu turističkog naselja Zagori u Novom Vinodolskom
22. Zaključak o ispravci greške u »Urbanističkom planu uređenja radne zone R-29/1 Kukuljanovo«
21. Zaključak o ispravci greške u »Urbanističkom planu uređenja radne zone R-27 Kukuljanovo«
21. Odluka o izboru pravnih osoba kojima će se posebnim ugovorom povjeriti obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete i održavanja nerazvrstanih cesta
20. Odluka o usklađenju Detaljnog plana uređenja »Lungomare« u Cresu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/00 i 5/ 01) sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji u dijelu kojim se uređuje zaštićeno obalno područje mora
19. Odluka o usklađenju Detaljnog plana uređenja »Ulika« u Cresu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/01) sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji u dijelu kojim se uređuje zaštićeno obalno područje mora
18. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone turističko-ugostiteljske namjene Porozine T2 4
17. Druga izmjena Projekcije proračunske potrošnje Grada Cresa za period 2008. do 2010. godine
16. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2008. godinu
8. Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čabra za 2008. godinu
7. Odluka o trećoj izmjeni Odluke o zemljištu u posjedu i vlasništvu Grada Čabra
6. Odluka o izradi I. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čabra
111. Odluka o davanju odobrenja za uporabu grba Grada Rijeke
110. Odluka o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke
109. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2008. godinu
108. Odluka o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke
107. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata
106. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za parkiranje
6. Odluka o komunalnom redu
12. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
35. Odluka o osnivanju i imenovanju Eko-stožera Općine Omišalj
34. Odluka o komunalnom redu
33. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj
32. Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
26. Odluka o gubitku statusa javnog dobra na općoj uporabi

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr