SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 4. Petak, 30. siječnja 2004.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
7. Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama
6. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Kastva na temelju ugovora
5. Odluka o financiranju javnih potreba u sportu u 2004. godini
4. Odluka o financiranju javnih potreba u kulturi i ostalim djelatnostima u 2004. godini
3. Odluka o komunalnim djelatnostima
2. V. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Gradu Kastvu za razdoblje 2002. godine do 2005. godine
1. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2004. godinu
2. Odluka o visini zakupnine zemljišta za postavu kioska i drugih montažnih objekata
1. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Kraljevice za 2003. godinu
7. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke
6. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u prvom tromjesečju
5. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola Grada Rijeke u prvom tromjesečju 2004. godine
1. Odluka o regulaciji prometa u mjestu Baška
8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela
7. Odluka o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2004. godinu
6. Program javnih potreba Općine Skrad u akciji »Gradovi i općine - prijatelji djece« za 2004. godinu
5. Program javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2004. godinu
4. Program javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2004. godinu
3. Program javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2004. godinu
2. Program javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2004. godinu
1. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2004. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr