SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 16. Ponedjeljak, 5. svibnja 2008.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
8. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić »Radost« Crikvenica
19. Odluka o grobljima na području Grada Delnica
18. Odluka o Izmjenama Statuta Grada Delnica
9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Lovran i Matulji
11. Godišnji obračun Proračuna Općine Brod Moravice za 2007. godinu
23. I. IZMJENE I DOPUNE Proračuna za 2008.
22. Godišnji obračun za razdoblje 1. 1. do 31. 12. 2007.
21. Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Savjeta potrošača za praćenje cijena javnih usluga
20. Prva izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Fužine za 2008. godinu
19. Prva izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2008. godinu
18. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine
17. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine
16. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine
15. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine
14. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine
13. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine
12. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo
11. Odluka o dodjeli godišnje nagrade
10. Odluka o dodjeli godišnje nagrade
9. Izvješće o ostvarenju Socijalnog Programa Općine Fužine za 2007. godinu
8. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2007. godinu
7. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2007. godinu
6. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Fužine humanitarnih i drugih društvenih udruga za 2007. godinu
5. Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine tijekom 2007. godine
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine
6. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja groblja G6 Lopar
5. Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Lopar
4. Odluka o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lopar
3. Statutarna odluka o izmjenama Statuta Općine Lopar
5. Odluka o izmjeni Odluke o plaći Općinskog načelnika, predsjednika Općinskog vijeća, naknadama za rad članova Općinskog poglavarstva, članova Općinskog vijeća i radnih tijela

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr