SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 3. Petak, 8. veljače 2008.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru
3. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Bakra za 2008. godinu
2. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 3 - dio zone Kukuljanovo I 2
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama službenika i namještenika kojima se sredstva za plaće osiguravaju u Proračunu Grad
3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2008. godinu
2. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova državanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Kastva na temelju Ugovora
1. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
1. Javna rasprava o Prijedlogu izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Krk
5. Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu Detaljnog plana uređenja trgovačkog područja Martinkovac
4. Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Grada Rijeke za 2008. godinu
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za parkiranje
1. Odluka o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića
1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja centar Čavle
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Fužine
2. Odluka o imenovanju direktora Komunalno-trgovačkog društva »Fužine« d.o.o.
1. Izmjene i dopune Statuta Općine Fužine
3. Pravilnik o službenoj iskaznici komunalnog redara Općine Lokve
2. Odluka o određivanju službenika za informacije
1. Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Lokve
1. Ispravak Ur. broj 2156/03-07-2
3. Ponovna javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Kaštel u Omišlju
2. Ponovna javna rasprava o konačnom prijedlogu Detaljnog plana uređenja 3 - Pesja
1. Ponovna javna rasprava o konačnom prijedlogu Detaljnog plana uređenja Placa u Njivicama
2. Ispravak Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini
2. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2008. godinu
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Skrad
1. PONIKVE d.o.o. Krk - Odluka o načinu plaćanja i visini cijene komunalnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr