SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 39. Petak, 19. listopada 2007.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
99. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije za dizanje i spuštanje plovila na pomorskom dobru, Grad Crikvenica
26. Pravilnik o zaštiti od požara
47. Rješenje o razrješenju i izboru potpredsjednika Odbora za zaštitu okoliša i prostornog uređenja
46. Rješenje o razrješenju i izboru potpredsjednika Odbora za Statut, poslovnik i propise
96. II. dopuna Plana nabave Grada Delnica za 2007. godinu
37. Odluka o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Vrbovskog
36. Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Bambi« Vrbovsko od roditelja-korisnika usluga
58. Odluka o naknadama za rad u vijećima mjesnih odbora
57. Odluka o naknadama za rad u Općinskom vijeću Općine Baška, Općinskom poglavarstvu Općine Baška i radnim tijelima
56. Odluka o osnivanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Baška
55. Odluka o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Baška
54. Odluka o osnivanju Povjerenstva za popis birača
53. Odluka o izboru članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Baška
52. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Baška
51. Odluka o razrješenju dužnosti potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Baška
20. Izmjene i dopune Proračuna
10. II. izmjena Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2007. godinu
23. Odluka o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru na području Općine Omišalj

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr