SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 29. Četvrtak, 26. srpnja 2007.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
85. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže autokampa »Ježevac« u
84. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za plažu »Gradsko kupalište« u Crikvenici
83. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za plažu Grand hotela Adriatic u Opatiji
82. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže Sunčana uvala, Mali Lošinj
18. 18.Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Čabra
17. 17.Odluka o gubitku statusa javnog dobra na općoj uporabi
16. 16.Odluka o gubitku statusa javnog dobra na općoj uporabi
81. 81.Odluka o stipendiranju nadarenih učenika i studenata
80. 80.Odluka o socijalnim stipendijama
79. 79.Odluka o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Delnica za 2006. godinu
78. 78.Odluka o Izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Komisije za popis birača
77. 77.Odluka o Izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Delnica
76. 76.Odluka o Izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
75. 75.Odluka o Izmjenama Odluke o porezima Grada Delnica
74. 74.Izmjene i dopune Statuta Grada Delnica
73. 73.Pravilnik o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona
72. 72.Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika
71. 71.Konsolidirani izvještaj Grada Delnica
70. 70.Odluka o izvršenju Proračuna Grada Delnica za I. - VI. 2007.
69. 69.Odluka o četvrtoj izmjeni i dopuni Proračuna Grada Delnica za 2007. godinu
14. 14.Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustavnove »Narodna knjižnica Krk«
13. 13.Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Komisije za popis birača
12. 11.Odluka o davanju suglasnosti i jamstva za zaduživanje TD Vecla d.o.o. Krk
11. 11.Odluka o davanju suglasnosti i jamstva za zaduživanje TD Vecla d.o.o. Krk
10. 10.Odluka o zaduživanju kod Privredne banke Zagreb za financiranje izgradnje zgrade dječjeg vrtića i jaslica u Krku
43. 43.II. Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2007. godinu
42. 42.Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2007. godinu
41. 41.Dopune Plana lokacija za postavljanje privremenih objekata
94. 94.Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o načinu i postupku upravljanja i gospodarenja stanovima i stambenim zgradama u vlasniš
93. 93.Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o kupoprodaji stana ili dijela stana u vlasništvu Grada Rijeke na kojem ne postoji stan
92. 92.Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o tržnom redu
91. 91.Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o tehničkim i drugim normativima i standardima održavanja zajedničkih dijelova i
90. 90.Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o načinu utvrđivanja vrijednosti i kvalitete stana, načinu i postupku utvrđivanj
89. 89.Zaključak o stavljanju izvan snage Zaključka o utvrđivanju visine stanarine i nadoknade za održavanje zajedničkih dijelova i u
88. 88.Zaključak o stavljanju izvan snage Zaključka o povratu iznosa vlasniku stana u kojem stanuje stanar sa stanarskim pravom
87. 87.Zaključak o stavljanju izvan snage Zaključka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine za stan i poslovni prostor
86. 86.Zaključak o stavljanju izvan snage Zaključka o dodjeli nacionaliziranih stanova u najam na određeno vrijeme
85. 85.Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2007. godinu
35. 35.Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog poglavarstva Općine Baška
15. 15.Odluka o stipendiranju nadarenih i socijalno ugroženih studenata i učenika, te sportaša
14. 14.Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Jelenje
13. 13.Rješenje o razrješenju člana radnog tijela Općinskog vijeća Općine Jelenje
12. 12.Odluka o Detaljnom planu uređenja zone OŠ »Jelenje - Dražice«
27. 27.Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
26. 26.Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtić
25. 25.Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
24. 24.Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Kostrena
23. 23.Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2007. godinu
15. 15.Poslovnik Općinskog vijeća Općine Matulji
8. 8.Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2006.
7. 7.Izvršenje Proračuna Općine Mošćenička Draga za 1. - 6. 2007. godine
21. 21.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnim stipendijama Općine Ravna Gora
20. 20.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata
19. 19.Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o provođenju socijalne skrbi u Općini Ravna Gora
18. 18.Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Ravna Gora
17. 17.Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta na području Opći
16. 16.Prva izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
15. 15.Prva izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
14. 14.Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2007. godinu
20. 20.Pravilnik o iskaznici komunalnog redara
17. 17.Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Vrbnik za 2006. godinu
16. 16.Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
15. 15.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
14. 14.Odluka o usvajanju Odluke o izmjeni i dopuni Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr