SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 17. Petak, 27. travnja 2007.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
48. Plan gospodarenja otpadom Primorsko-goranske županije za razdoblje 2007. - 2015. godine
47. Odluka o osnivanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova
46. Odluka o osnivanju Županijskog savjeta mladih
45. Izmjena Financijskog plana Fonda za ostvarivanje projekta »CONNECT« za 2007. godinu
44. Izmjene financijskog plana Fonda za ostvarivanje projekta »FISH.LOG« za 2007. godinu
43. Odluka o osnivanju Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske žu
42. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja
41. Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na otoku Krku
19. Odluka o zaduživanju kod Zagrebačke banke d.d. za financiranje investicije (kapitalnog projekta)
18. Odluka Ur. broj 2170-05-01-1-07-6
17. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2007. godinu
16. Odluka o usvajanju Glavnog plana razvoja turizma Primorsko-goranske županije
33. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Gradu Opatiji
32. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Opatije
31. Odluka o imenovanju počasnim građaninom Grada Opatije
30. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije za životno djelo
29. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Opatije
51. Odluka o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području
50. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju članova Komisije za popise birača Grada Rijeke
49. Rješenje o izmjenama rješenja o osnivanju Komisije za popis birača
48. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
47. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
46. Odluka o nagradama učenicima i prosvjetnim radnicima - mentorima za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjeca
45. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2007. - 2011.
44. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru za razdoblje 2004. - 2006.
43. Odluka o imenovanju predstavnika osnivača - Grada Rijeke u Skupštini trgovačkog društva Rijeka sport d.o.o.
42. Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja ustanove Dječji vrtić »Rijeka«
41. Odluka o razrješenju ravnateljice ustanove Dječji vrtić »Rijeka«
40. Odluka o imenovanju predsjednice i članica Upravnog vijeća Doma za dnevni boravak djece »Tić« Rijeka
39. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za javna priznanja Grada Rijeke
38. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Rijeke
37. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Rijeke
36. Odluka o razrješenju članice i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole »Brajda«
14. Propis o mjestima na kojima se može obavljati prodaja izvan prostorija
13. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2007. godini
13. Godišnji obračun Proračuna Općine Brod Moravice za 2006. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr