SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 15. Petak, 6. lipnja 2003.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Upravnog odjela Grada Bakra
25. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za dodjelu javnih priznanja
24. Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu Plana intervencija u zaštiti okoliša na području Grada Cresa
23. Odluka o usvajanju posebnih mjera zaštite od požara na građevinama i otvorenom prostoru za 2003. godinu
22. Odluka o dopuni Odluke o porezima Grada Cresa
21. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2003. godinu
20. Odluka o I. (prvim) izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2003. godinu
19. Statutarna odluka o promjeni Statuta Grada Cresa
34. Odluka o mjestima i obvezi isticanja zastave Grada Delnica
33. Odluka o izmjeni Odluke o visini rente i cijene zemljišta na području Grada Delnica
32. Odluka o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe na klupama, prodaja putem pokretnih prodavača i prodaja pomoću automat
23. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Grada Kastva
22. Odluka o dodjeli nagrade Grada Kastva za životno djelo
21. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2003. godinu
26. Odluka o imenovanju članova Odbora za ravnopravnost spolova
25. Odluka o ukidanju naknade za rad predsjednika MO
24. Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika Gradskog vijeća
23. Odluka o prihvaćanju Tabelarnog dijela Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Kraljevice
22. Odluka o područjima te načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Kraljevice
24. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije za životno djelo
23. Rješenje o izboru člana Gradskog poglavarstva Grada Opatije
22. Odluka o dopuni Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za područje Grada Opatije 2001.-2003. godine
21. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije
20. Rješenje o imenovanju člana Komisije za pitanja boraca antifašističkog i Domovinskog rata
49. Odluka o Detaljnom planu uređenja dijela područja Škurijnska Draga
48. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
47. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
46. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
45. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
44. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
43. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
42. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
41. Odluka o dodjeli zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
40. Odluka o dodjeli zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
39. Odluka o dodjeli zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
38. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
37. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Rijeke za životno djelo
9. Odluka o izmjenama i dopunama Općinskog proračuna Općine Čavle za 2003. godinu
16. Odluka o izmjenama Odluke o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo na području Općine Kostrena
15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Zlatna ribica« od roditelja-korisnika usluga
9. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2003. godinu
8. Program javnih potreba Općine Lokve u kulturi za 2003. godinu
7. Socijalni program za područje Općine Lokve u 2003. godini
6. Program javnih potreba Općine Lokve u športu za 2003. godi
5. Program financiranja javnih potreba Općine Lokve za 2003. godinu
4. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lokve za 2003. godinu
3. Plan Proračunske potrošnje za 2004. i 2005. godinu u kn
2. Proračun Općine Lokve za 2003. godinu
12. Odluka o regulaciji prometa, parkiralištima, regulaciji i načinu naplate parkiranja i prisilnom uklanjanju vozila

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr