SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 9. Petak, 4. travnja 2003.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
18. Odluka o naknadama za rad članovima Skupštine i članovima radnih tijela Skupštine (pročišćeni tekst)
17. Odluka o određivanju naknade za rad članovima Županijskog poglavarstva Primorsko- goranske županije
16. Odluka o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za kliničke zdravstvene ustanove u 2003. godini
15. Odluka o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u vlasništvu Primorsko-goranske županije
14. Odluka o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci
13. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo
12. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2003. godinu
11. Godišnji obračun Proračuna Primorsko-goranske županije za 2002. godinu
18. Zaključak o usvajanju Izvješća Gradskog poglavarstva o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
17. Zaključak o usvajanju Izvješća Gradskog poglavarstva o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2002. godinu
16. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Cresa za razdoblje 2003./2004. godine
15. Izvješće o stanju dokumentacije o prostoru Grada Cresa za razdoblje 2001./2002. godine
14. Godišnji obračun Proračuna Grada Cresa za 2002. godinu
18. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća o poslovanju proračunskog korisnika Narodne knjižnice i čitaonice Kraljevica za 200
17. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića »Orepčići« - Kraljevica za 2002. godinu
16. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Kraljevice za razdoblje 2003.-2004. godine
15. Izvješće o stanju u prostoru Grada Kraljevice 1. ožujka 2003. godine
14. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
13. Odluka o izboru sudaca porotnika
12. Odluka o grobljima
11. Odluka o osnivanju Odbora za ravnopravnost spolova
10. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se povjeravaju Ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova
18. Odluka o davanju odobrenja za uporabu grba Grada Rijeke
9. .Izmjena i dopuna Dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Baška
6. Odluka o određivanju naknada vijećnika, članova Poglavarstva, te članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Čavle
5. Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Čavle za 2002. godinu
27. Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Fužine za 2002. godinu
27. Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2002. godini
26. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture
25. Izvješće o realizaciji Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 2002. do 2005. godine u 200
24. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa izgradnje objekata i uređaja
23. Treće izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 2002. do 2005. godine
22. Ostvarenje Plana rasporeda sredstava za udruge i političke stranke za 2002. u razdoblju 1.1.-31.12.2002.
21. Ostvarenje Plana rasporeda sredstava Socijalnog programa za 2002. u razdoblju 1.1.- 31.12.2002.
20. Ostvarenje Plana rasporeda sredstava športa za 2002. u razdoblju 1.1.-31.12.2002.
19. Ostvarenje Plana rasporeda sredstava obrazovanja i kulture za 2002. u razdoblju 1.1.- 31.12.2002.
18. Godišnji obračun Proračuna Općine Lovran za 2002. godinu
2. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu
5. Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu
8. Odluka o komunalnom redu
7. Odluka o rasporedu raspoloživih sredstava za 2002. godinu
6. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Punat za 2002. godinu
5. Godišnji obračun Proračuna Općine Punat za 2002. godinu
8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju građevina na komunalnu infrastrukturu
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uporabi sredstava komunalne naknade za održavanje objekata školskog, zdravstvenog, socijalnog,
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
5. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru u Općini Vinodolskoj za razdoblje IV. mj. 2002. - IV. mj. 2004. godine
4. Izvješće o stanju u prostoru Općine Vinodolske za razdoblje od travnja 2000. do travnja 2002. godine

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr