SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 16. Utorak, 9. travnja 2024.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
25. Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Malog Lošinja za 2023. godinu
24. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Malog Lošinja za 2023. godinu
23. Plan rasporeda ugostiteljskih terasa na području Grada Malog Lošinja za 2024. godinu
22. Plan rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanja robe i pružanje usluga na području Grada Malog Lošinja za 2024. godinu
21. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
20. Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada na području Grada Malog Lošinja
19. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja za 2024. godinu
18. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
17. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2023. godinu za Grad Mali Lošinj
40. Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru
39. Odluka o imenovanju ravnateljice Narodnog muzeja i galerije
38. Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa Udruge – NK „Vinodol” u 2024. godini
37. Odluka o izgledu službene odore, te izgledu i sadržaju službene iskaznice pomorskog redara
36. Zaključak Urbroj: 2170-11-01-24-2
35. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjenu Općih uvjeta usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
34. Odluka o Izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Novog Vinodolskog
33. Plan o dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Novog Vinodolskog za razdoblje 2024.-2028
32. Odluka o davanju u zakup javne površine
31. Pravilnik o postupanju pri provedbi Zakona o javnoj nabavi i provođenju postupaka jednostavne nabave
30. Odluka o Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2024. godinu
9. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt pod nazivom 'Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Vajavina - Vojak u naselju Vrbnik (dogradnja prilaznog puta)'
8. Odluka o Registru nerazvrstanih cesta na području Općine Vrbnik
7. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2023. godinu
6. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Vrbnik za razdoblje od 2024. - 2028. godine
5. Odluka o redu na pomorskom dobru
4. Provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Vrbnik u 2024.
3. Zaključak o usvajanju Analiza stanja sustava civilne zaštite i Godišnjih planova razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vrbnik

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr