SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 50. Petak, 29. prosinca 2023.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
78. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Rabaza 2023. godinu
77. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 4 – Banjol (NA 33 NA 36)
76. Zajednička odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba i Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 20 – Supetarska Draga (NA 68 NA 69)
75. Zajednička odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba i Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 1 – Rab, Palit, Banjol (NA 11 NA 12 NA 13 NA 31 NA 34 NA 35 NA 312)
74. Odluka o privremenoj zabrani radova u 2024. godini
73. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Raba u 2024. godini
72. Zaključak da se ne donosi Konoslidirani Proračun Grada Raba za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
71. Pravilnik o Izmjenama Pravilnika o radu
72. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog Proračuna Općine Lopar za 2023. godinu
71. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2022. godinu
70. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2022. godinu
69. Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. godinu
68. Godišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog Proračuna Općine Lopar za 2022. godinu
94. Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika
93. Pravilnik o 7. Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica
92. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu
91. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu
90. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Bogovići (dio GPN-2)
89. Zaključak Urbroj: 2170-26-01-23-3
88. Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2024. godinu
87. Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2024. do 2026.godine
86. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2024. godini
85. Odluka o redu na pomorskom dobru
84. Odluka o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu
83. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima
82. Odluka o usvajanju „Strategije razvoja Općine Malinska-Dubašnica od 2021. do 2027. godine”
81. Zaključak Urbroj: 2170-26-01-23-4
80. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2024. godinu
79. Program javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2024. godinu
78. Program javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2024. godinu
77. Program korištenja sredstava turističke pristojbe za 2024. godinu
76. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2024. godinu
75. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Malinska-Dubašnica u 2024. godini
74. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2024. godini
73. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
72. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica za 2024. godinu
71. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2024. godinu
70. Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2024. godinu i Projekcije za 2025. i 2026. godinu
112. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
111. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
110. Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Općine Matulji za 2024. godinu
109. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
108. Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji
107. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 18 Lisina (R22, O2)
106. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 3 Zona društvenih sadržaja Brešca
105. Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8)
104. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 12 Poslovne zone Mučići II (K6, R1-3)
103. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 10 Poslovne zone Jurdani (K4) – dio
102. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 3 Rupa (NA 16, NA 7-2)
101. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne zone R-1
100. Odluka o osnivanju stručnog povjerenstva za vrednovanje prijavljenih programa i projekata za javne potrebe u kulturi
99. Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga na području Općine Matulji
98. Program korištenja sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2024. godini
97. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2024. godini
96. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2024. godini
95. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci predškolske dobi u 2024. godini
94. Godišnji Program javnih potreba u kulturi Općine Matulji za 2024. godinu
93. Godišnji Program javnih potreba u sportu Općine Matulji za 2024. godinu
92. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
91. Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
90. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2024. godinu
89. Proračun Općine Matulji za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026.

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr