SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 46. Petak, 15. prosinca 2023.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
70. Odluka o redu na pomorskom dobru
69. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška u 2024. godini
68. Višegodišnji plan uravnoteženja proračuna Općine Baška za razdoblje 2024. - 2026. godine
67. Odluka o izvršavanju proračuna 2024. godine
66. Proračun Općine Baška za 2024. godinu i projekcije proračuna za 2025. i 2026. godinu
65. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
64. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2023. godinu
63. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Rijeka u 2024. godini
62. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2024. godinu
61. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2024. godini
60. Program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2024. godinu
59. Program javnih potreba u sportu u 2024. godini
58. Program javnih potreba u kulturi u 2024. godini
57. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2024. godini
56. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2024. godini
55. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2023. godinu
54. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2023. godinu i projekcija Proračuna za 2024. i 2025. godinu
53. II. Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu
52. I. Izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini
51. I. Izmjene Programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu
50. II. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava turističke pristojbe u 2023. godini
49. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini
48. II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2023. godini
88. Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Matulji
87. Odluka o Izmjeni Odluke o porezima Općine Matulji
86. Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja 7. stambene zone „Puhari”
85. Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja
84. Zaključak Urbroj: 2170-27-02/1-23-4
83. Odluka o Izmjeni odluke o komunalnom doprinosu
82. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u objektima kojima raspolaže Općina Matulji
81. Odluka o Izmjenama Odluke o uvjetima i načinu obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja te upravljanju grobljima
80. Odluka o Izmjenama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
79. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Matulji
78. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu
77. Odluka kojom se usvaja Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Liburnije

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr