SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 44. Ponedjeljak, 11. prosinca 2023.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
228. Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj
227. Dodatak I. Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike upravnih tijela Primorsko-goranske županije
226. Odluka o proširenju djelatnosti zdravstvene ustanove Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije
56. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini
62. Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja
70. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Raba
69. Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata
68. Odluka o Izmjenama Odluke o porezima Grada Raba
67. Zaključak Urbroj: 2170-13-02-01/02-23-1
69. Pravilnik o 6. Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica
56. Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Punat za 2024. godinu
55. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Punat za 2023. godinu
54. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Punat za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
53. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Punat za 2024. godinu
52. Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat u 2024. godini
51. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2024. godinu
50. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2024. godinu
49. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Punat u 2024.godini
48. Program o utvrđivanju prioritetnih područja za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba Općine Punat za 2024. godinu
47. Godišnji program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanica Rijeka u 2024. godini
46. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Punat za 2024. godinu
45. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2024. godini
44. Proračun Općine Punat za 2024. godinu s projekcijama za razdoblje 2025. - 2026. godine
43. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Punat za 2024. godinu
42. Odluka o redu na pomorskom dobru
41. Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu
40. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2024. godini
2. Opći uvjeti isporuke vodnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr