SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 41. Ponedjeljak, 27. studenog 2023.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
214. Odluka o razrješenju člana Školskog odbora Prometne škole, Rijeka
83. Odluka o proglašenju šetališta Carmen Sylva zaštićenim dobrom od lokalnog značenja
82. Odluka o službenom glasilu Grada Opatije
81. Rezolucija o proglašenju Grada Opatije sigurnim mjestom za žene
80. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2024. godini
79. Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra
78. II. Izmjene i dopuna Proračuna Grada Opatije za 2023. godinu
77. II. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
76. II. Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
75. Odluka o Izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Opatije za 2022. godinu
74. Odluka o organizaciji i provedbi produženog boravka u Osnovnoj školi Rikard Katalinić Jeretov Opatija za školsku godinu 2023./2024.
73. Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Liburnije
65. Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2024. godini
47. Odluka o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Baška
46. Odluka o lokalnim porezima Općine Baška
45. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora Baška, Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor
68. Pravilnik o 5. Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica
67. Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Malinska-Dubašnica
66. Zaključak o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogodaza 2024. godinu
65. Odluka o ukidanju statusa „javnog dobra u općoj uporabi” za k.č. 8325/1 k.o. Malinska-Dubašnica
64. Odluka o namjeni i visini početne zakupnine poslovnog prostora
63. Izmjene i dopune Plana lokacija za postavu privremenih objekata
62. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica
61. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
60. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
59. II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica u 2023. godini
58. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu i Projekcija za 2024. i 2025. godinu
57. Odluka o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć – „Božićnicu” za 2023. godinu
73. Odluka o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja UPU – 1 – Omišalj (NA 2-1)

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr