SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 7. Utorak, 28. veljače 2023.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
28. Odluka o socijalnoj skrbi
27. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2023. godinu
26. Odluka o donošenju Plana, programa i načina upoznavanja stanovništva Grada Novog Vinodolskog s opasnostima od požara
25. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Novog Vinodolskog za 2023. godinu
24. Zaključak Urbroj: 2170-11-02-23-5
23. Zaključak Urbroj: 2170-11-02-23-3
22. Zaključak Urbroj: 2170-11-02-23-2
21. Odluka o davanju suglasnosti gradonačelniku za provedbu postupka prestanka društva bezlikvidacije
20. Odluka o davanju suglasnosti gradonačelniku za provedbu postupka usklađenja temeljnog kapitala Poduzetničkog centra VINODOL d.o.o.
19. Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Porvedbenog urbanističkog planaPrisika
18. Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Autobusni kolodvor – ulaz”
17. Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Turist – Lopar – Crveni križ”
16. Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad (UPU 8)
15. Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja centra Klenovice
8. Dopuna I. Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom u Općini Lopar za 2023. godinu
14. Zaključak o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika
13. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Omišalj za 2023. godinu
12. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj
11. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
10. Odluka o Izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za imenovanje ulica i trgova
9. Odluka o financiranju javnih potreba u Općini Omišalj u 2023. godini
8. Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2 – Njivice (NA-1)
7. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Omišalj za 2022. godinu
4. ODLUKA O CIJENI VODNE USLUGE (TARIFA VODNE USLUGE) JAVNE ODVODNJE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE MRKOPALJ
3. ODLUKA O CIJENI VODNE USLUGE (TARIFA VODNE USLUGE) JAVNE ODVODNJE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RAVNA GORA
2. ODLUKU O CIJENI VODNE USLUGE (TARIFA VODNE USLUGE) JAVNE ODVODNJE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE DELNICE
1. ODLUKA O CIJENI VODNE USLUGE JAVNE VODOOPSKRBE

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr