SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 47. Srijeda, 28. prosinca 2022.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
91. Odluka o izvršavanju Proračuna za 2023. godini
90. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
89. Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
88. Odluka o javnim površinama
87. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2023. godinu
86. Odluka o Planu, Programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara
85. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Lopar za 2023. godinu
84. Zaključak o usvajanju godišnjeg plana razvoja sustave civilne zaštite na području Općine Lopar za 2023. godinu
83. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lopar za 2022. godinu
82. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lopar za 2023. godinu
81. Program javnih potreba u prosvjeti, predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti u 2023. godini
80. Program javnih potreba u kulturi u 2023. godini
79. Program javnih potreba u sportu u 2023. godini
78. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini
77. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izrađenih zgrada u prostoru na području Općine Lopar u 2023. godini
76. Program utroška sredstava turističke pristojbe u 2023. godini
75. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Lopar u 2023. godini
74. Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Lopar u 2023. godini
73. Proračun za 2023. godinu i Projekcije Proračuna za 2024. i 2025. godinu
72. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u prosvjeti, predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti u 2022. godini
71. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u 2022. godini
70. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu u 2022. godini
69. I. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za prenamjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište u 2022. godini
68. II. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava turističke pristojbe u 2022. godini
67. II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini
66. II. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini
65. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Lopar za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu
64. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2022. godinu i Projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu
70. Odluka o određivanju pravnih osoba i udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite Općine Vinodolske općine
69. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Vinodolske općine za 2023. godinu
68. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Vinodolske općine za razdoblje 2022.-2025. godina
67. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vinodolske općine za 2021. i 2022. godinu
66. Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribalj – UPU 2
65. Opći Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Vinodolske općine
64. Odluka o produljenju važenja Plana ukupnog razvoja Općine Vinodolske općine 2015.-2020.
63. I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022.
62. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vinodolska Općina za 2022. godinu
61. I. Izmjene i dopune Proračuna Vinodolske općine za 2022. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr