SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 44. Ponedjeljak, 19. prosinca 2022.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
87. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva Vodovod Hrvatsko Primorje – Južni ogranak d.o.o. Senj
76. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 2 – građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene LN – Marina Punat i poslovne namjene K3 – Brodogradilište Punat
59. Zaključak Urbroj: 2170-34-1-22-104
58. Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinodolske općine
57. Odluka o imenovanju ravnateljice Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Bribir
56. Odluka o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće i drugim pravima općinskog načelnika Općine Vinodolske općine za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti
55. Program utroška dijela sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu
54. Odluka o uporabi dijela sredstava komunalne naknade za vatrogastvo i školstvo – predškolski odgoj u 2023. godini
53. Plan Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u Općini Vinodolskoj općini za 2023. godinu
52. Plan Programa javnih potreba u sportu Općine Vinodolske općine za 2023. godinu
51. Plan Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju Općine Vinodolske općine za 2023. godinu
50. Plan Programa javnih potreba u području kulture u Općini Vinodolskoj općini za 2023. godinu
49. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vinodolske općine za 2023. godinu
48. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vinodolske općine za 2023. godinu
47. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vinodolske općine za 2023. godinu
46. Odluka o mjerilima i načinu financiranja programa Dječjeg vrtića „Cvrčak i mrav” i olakšicama
45. Odluka o grobljima
44. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vinodolske općine
43. Proračun Općine Vinodolske za 2023. godinu s Projekcijom za 2024.-2025. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr