SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 42. Utorak, 13. prosinca 2022.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
240. Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanju članova Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske županije
89. Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Opatije
88. Rješenje o razrješenju predsjednice Gradskog vijeća Grada Opatije
87. Odluka o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene Plana razvoja Grada Opatije za razdoblje od 2022. do 2027. godine
58. Pravilnik o III. Izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
58. Statutarna Odluka o Izmjeni Statuta
57. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
56. Zaključak Urbroj: 2170-27-03/1-22-0003
55. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Matulji za period 2023.-2026. godine
54. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Matulji
53. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Matulji
93. Zaključak Urbroj: 2170-30-22-01-33
92. Zaključak o donošenju Plana djelovanja Općine Omišalj u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
91. Plan davanja koncesija na području općine Omišalj za 2023. godinu
90. Odluka o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i njivice za 2023. godinu
89. Odluka o usvajanju Zajedničkog Akcijskog plana energetski održivog razvitka i klimatskih promjena za područje otoka Krka (Jonit SECAP)
88. Odluka o nagrađivanju učenika i nastavnika – mentora
87. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provjeru prijava
86. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za ocjenjivanje prijava
85. Odluka o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta
84. Odlukao davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija javne zelene površine uz ulicu Brgučena u Omišlju”
83. Odluka o davanju mišljenja na Komunikacijsku strategiju i Komunikacijski akcijski plan Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027.
82. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području općine Omišalj u 2023. godini
81. Odluka o ostvarivanju prava na prigodni poklon za Božić u 2023. godini
80. Odluka o ostvarivanju prava na prigodni poklon za blagdane u 2023. godini
79. Odluka o socijalnoj skrbi
78. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za 2023. godinu
77. Program korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Omišalj u 2023. godini
76. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2023. godinu
75. Program utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2023. godinu
74. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu
73. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu
72. Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
71. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
70. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Rijeka u 2023. godini
69. Program javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2023. godinu
68. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2023. godinu
67. Proračun Općine Omišalj za 2023. godinu i Projekcija Proračuna za 2024. i 2025. godinu
66. Druge Izmjene Programa utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2022. godinu
65. Prve Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu
64. Prve Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu
63. Treće Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
62. Treća Izmjena Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2022. godinu
61. Treće Izmjene Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2022. godinu
60. Treće Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
59. Treće Izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2022. godinu s Projekcijama za 2023. i 2024.godinu
75. Zaključak o donošenju Plana djelovanja u području prorodnih nepogoda za 2023. godinu
74. Odluka o usvajanju Zajedničkog Akcijskog plana energetski održivog razvitka i klimatskih promjena na području otoka Krka (Joint SECAP)
73. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Punat za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
72. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Punat za 2022. godinu
71. Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Punat za 2023. godinu
70. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2023. godini
69. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2023. godinu
68. Proračun Općine Punat za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
67. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Punat za 2023. godinu
66. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanica Rijeka u 2023. godini
65. Program o utvrđivanju prioritetnih područja za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba Općine Punat za 2023. godinu
64. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Punat u 2023. godini
63. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2023. godinu
62. Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat u 2023. godini
61. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu
60. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2023. godini
59. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2023. godini
1. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju službenika za informiranje

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr