SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 36. Petak, 11. studenog 2022.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
234. Odluka o Izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
233. Odluka o dodjeli priznanja Primorsko-goranske županije Slovenskom domu – Kulturno prosvjetnom društvu „Bazovica”
232. Odluka o proglašenju elementarne nepogode od suše
82. Odluka o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja za životno djelo
81. Odluka o imenovanju počasnim građaninom Grada Malog Lošinja za 2022. godinu
80. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra
79. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Grada Malog Lošinja
78. Odluka o donošenju Strategije upravljanja imovinom Grada Malog Lošinja za razdoblje 2022.-2028.
77. Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Malog Lošinja za razdoblje 2022.-2023. godine
76. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B)
75. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja
74. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj
73. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata
72. Odluka o Izmjeni i dopuni odluke o zaštiti socijalnog standarda građana
71. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
70. Odluka o Izmjenama Odluke o porezu na korištenje javnih površina Grada Malog Lošinja
69. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja
68. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
67. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj
66. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak
65. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak
80. I. Izmjena Plana prijma u službu za 2022. godinu
56. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Punat
55. Odluka o socijalnoj skrbi
54. Odluka o području i granicama mjesnog odbora te izboru članova vijeća mjesnog odbora na području Općine Punat
53. Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Punat
52. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Punat za 2022. godinu s Projekcijama za 2023. i 2024. godinu
51. Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Punat u 2022. godini
50. Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu
49. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za 2022. godinu
48. I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2022. godini
47. I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2022. godini
46. Poslovnička odluka o dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Punat
45. Statut Općine Punat
61. Odluka o usvajanju zajedničkog Akcijskog plana energetski održivog razvitka i klimatskih promjena za područje otoka Krka (Joint SECAP)
60. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika i naknade zamjeniku općinskog načelnika Općine Vrbnik
59. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Vrbnik za 2023. godinu
58. Odluka o povjeravanju vršenja javnih ovlasti u obavljanju komunalnih djelatnosti

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr