SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 31. Četvrtak, 6. listopada 2022.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
220. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji
219. Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2023. godinu
218. Plan o II. izmjeni i dopunama Plana savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2022. godini
217. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko–goranske županije za 2023. godinu
216. Srednjoročni plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2023. do 2025. godine
215. Zaključak o donošenju Plana razvoja sporta Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027.
214. Zaključak o donošenju Plana razvoja tehničke kulture Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027.
213. Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Viktora Cara Emina Lovran za prodaju nekretnine u Tuliševici
212. Odluka o rasporedu financijskih sredstava u sklopu projekta MREŽA KOM5ENTNOSTI– EU PROJEKT
211. Odluka o rasporedu sredstava za aktivnost „Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite“ za Dom zdravlja Primorsko-goranske županije
210. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2022. godinu
49. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski
48. Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada NoviVinodolski
47. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Fijolica
46. Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novog Vinodolskog
45. Odluka o izboru najpovoljnije ponude na Javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novog Vinodolskog
44. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog
43. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2022. godinu
77. Odluka o preimenovanju ulice Varljenska cesta u Opatiji u Ivana Brozine Slovana
76. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022. godinu
75. Odluka o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene
74. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na IX. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Opatija
73. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Opatije
72. Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Opatije
71. Odluka o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama drugih osnivača te u obrtima registriranim za čuvanje djece
70. Pravilnik o unutarnjem redu Gradske uprave
73. Rješenje o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba
35. Ispravak Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli stipendija učenicimai studentima
57. Uputa o provedbi postupka stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata Općine Malinska-Dubašnica
56. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
45. Odluka o stipendiranju učenika i studenata
44. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
43. Zaključak Urbroj: 2170-27-03-01/1-22-0002
29. Očitovanje na Prijedlog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
28. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
27. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu
26. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu s Projekcijama za 2023. i 2024. godinu
36. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak i mrav
35. Odluka o prihvatu darovanja nekretnine
34. Odluka o stjecanju prava vlasništva nad imovinom stečenom u okviru projekta Putovima Frankopana
33. Odluka o davanju suglasnosti za potpis ugovora
32. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Bribir
31. Odluka o imenovanju Vijeća časti Općinskog vijeća Općine Vinodolske općine
30. Odluka o imenovanju Etičkog odbora Općinskog vijeća Općine Vinodolske općine
29. Izmjene Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Vinodolskoj općini

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr