SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 18. Srijeda, 15. lipnja 2022.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
149. Odluka o II. izmjenama i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije
148. Odluka o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Županijske skupštine
147. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred turističkog naselja Bučanje u Nerezinama, Grad Mali Lošinj
146. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje privezišta ispred restorana Plaža, Barbat, Grad Rab
145. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, Sidrište Bok 1, otok Susak, Grad Mali Lošinj
144. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela kampa i plaže Punta Povile, Grad Novi Vinodolski
143. Zaključak o donošenju Plana za zdravlje Primorsko-goranske županije
142. Zaključak o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije
141. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Primorsko-goranske županije za 2022. godinu
140. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
139. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2021. godinu
138. Odluka o raspodjeli rezultata Primorsko-goranske županije za 2021. godinu
137. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
136. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2021. godinu
18. Ugovor br. 68-07/22 o financiranju izrade II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad (UPU 8) 3530
16. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu s Projekcijama za 2023. i 2024. godinu
15. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
14. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
13. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
12. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu
11. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu
10. Opći uvjeti poslovanja za pružanje usluga ukopa pokojnika na grobljima na području Općine Mrkopalj
33. I. Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2022. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr