SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 10. Četvrtak, 7. travnja 2022.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
97. Odluka o prijedlogu i izboru člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva Goranski sportski centar d.o.o.
96. Odluka o prijedlogu i izboru člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva Zračna luka Rijeka d.o.o.
95. Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo
94. Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze
93. Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu
92. Pravilnik o Izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Županije
23. Rješenje o Izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta potrošača javnih usluga Grada Krka
22. Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu za Grad Krk
23. Zaključak Urbroj: 2170-11-01-22-2
22. Zaključak Urbroj: 2170-11-01-22-14
21. Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa Udruge – NK 'Vinodol' u 2022. godini
20. Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novi Vinodolski
19. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novi Vinodolski
18. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih usluga
17. Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima kulture u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog
16. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
15. Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva (UPU 31, IS2)
8. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za korištenje površine javne namjene te načinu i rokovima plaćanja iste
23. Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkom društvu SMART ISLAND KRK d.o.o.
22. Odluka o namjeni poslovnih prostora
21. Suglasnost Urbroj: 2170-26-01-22-3
20. Zaključak Urbroj: 2170-26-01-22-15
19. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica
18. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslovanja
17. Odluka o raspisivanju natječaja za zamjenu k.č. 8499 k.o. Malinska-Dubašnica
16. Odluka o sklapanju Sudske nagodbe s Republikom Hrvatskom u pravnom predmetu P-1948/2015
15. I. Izmjena Programa korištenja sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu
14. I. Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini
13. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
12. I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
11. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu
10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
8. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu
7. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu
20. Završni račun predstavnika Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Matulji za 2021. godinu
19. Završni račun predstavnika Vijeća slovenske nacionalne manjine Općine Matulji za 2021. godinu
18. Završni račun predstavnika talijanske nacionalne manjine Općine Matulji za 2021. godinu
17. Plan djelovanja Općine Matulji u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
16. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Matulji za 2022. godinu
15. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 8 naselje Biškupi sjever (NA 6-7) i dio naselja Biškupi (NA 6-3)
14. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 24 Poslovne zone Permani
13. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela Radne zone R-6
9. Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Omišalj
10. Plan savjetovanja s javnošću u 2022. godini
14. Izvješće Općine Općina vinodolska o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2021. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr