SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2022.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
57. Odluka o dodjeli priznanja Primorsko-goranske županije Lučkoj kapetaniji Rijeka, kapetanu ispostave iz Novog Vinodolskog Želimiru Zoričiću i ribaru Denisu Cvitkoviću
56. Odluka o prijedlogu izbora člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva Kanal Ri d.o.o.
55. Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Primorsko-goranske županije
54. Odluka o izboru članice Odbora za socijalno partnerstvo i civilno društvo
53. Odluka o razrješenju članice Odbora za socijalno partnerstvo i civilno društvo
52. Odluka o izboru člana Odbora za kulturu
51. Odluka o razrješenju člana Odbora za kulturu
50. Odluka o izboru člana Odbora za lokalnu i regionalnu samoupravu
49. Odluka o razrješenju članice Odbora za lokalnu i regionalnu samoupravu
48. Odluka o izboru potpredsjednika Odbora za statutarno-pravna pitanja
47. Odluka o razrješenju potpredsjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja
46. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora (Viktor Simunović, dr.med. – djelatnost obiteljske medicine)
45. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za 2022. godinu
44. Odluka o Izmjeni Odluke o osnivanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova
43. Socijalni plan Primorsko-goranske županije za 2022. godinu
42. Zaključak o donošenju Programa za mlade Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2022. do 2024. godine
41. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Grad Bakar
40. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Grad Čabar
39. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Grad Cres
38. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Grad Crikvenicu
37. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Grad Kraljevicu
36. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Grad Kastav
35. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Grad Krk
34. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Grad Mali Lošinj
33. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Grad Delnice
32. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Grad Vrbovsko
31. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Grad Rab
30. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Grad Rijeku
29. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Grad Novi Vinodolski
28. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Grad Opatiju
27. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Općinu Lokve
26. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Općinu Jelenje
25. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Općinu Brod Moravice
24. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Općinu Matulji
23. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Općinu Lopar
22. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Općinu Malinska-Dubašnica
21. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Općinu Čavle
20. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Vinodolsku općinu
19. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Općinu Viškovo
18. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Općinu Kostrena
17. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Općinu Ravna Gora
16. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Općinu Skrad
15. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Općinu Mrkopalj
14. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Općinu Lovran
13. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Općinu Mošćenička Draga
12. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Općinu Punat
11. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Općinu Dobrinj
10. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Općinu Fužine
9. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Općinu Omišalj
8. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Općinu Baška
7. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Općinu Vrbnik
6. Odluka o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata članice Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenika članice Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
5. Odluka o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata članice Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenice članice Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
2. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu
1. Plan prijma u službu u Grad Krk za 2022. godinu
6. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Raba
5. Odluka o Izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Raba
4. Odluka o Izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
3. Odluka o imenovanju ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Rab
2. Izmjena Plana prijma u službu u Grad Rab za 2021. godinu
4. Odluka o davanju koncesije na obavljanje dimnjačarskih usluga
3. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Baška
2. Plan prijma u službu za 2022. godinu
1. Pravilnik o Izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
1. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u Općini Lopar za 2022. godinu
11. Financijski plan Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Matulji za 2022. godinu
10. Financijski plan Vijeća slovenske nacionalne manjine Općine Matulji za 2022. godinu
9. Financijski plan predstavnika talijanske nacionalne manjine u Općini Matulji za 2022. godinu
8. Odluka Urbroj: 2170-27-01-01-22-0006
7. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji
6. Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Matulji za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2022. godini
5. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavnenabave
4. Odlukao uvjetima i načinu obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja te o upravljanju grobljima
3. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
2. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Matulji za 2022. godinu
2. Odluka o donošenju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca čije je planirano organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Mrkopalj u 2022. godini
8. Zaključak o primanju na znanje Programa zaštite divljači Općine Punat za razdoblje od 2021. do 2031. godine
7. Zaključak o donošenju Revizije procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Punat
6. Odluka o suosnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (FLAG)
5. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Punat
4. Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat
3. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat u 2021. godini
2. Rješenje o imenovanju članova Odbora za naselje Stara Baška
1. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu
13. I. Izmjena Godišnjeg Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Vrbnik u 2022. godini
12. Rebalans Proračuna za 2022. godinu
11. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbnik
10. Odluka o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi
9. Zaključak Urbroj: 2142-07-03-22-1
8. Zaključak Urbroj: 2142-07-03-22-1
7. Odluka o Izmjenama Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbnik
6. Odluka o Izmjenama Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbnik
5. Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbnik
4. Odluka o suosnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu
3. Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Vrbnik
2. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Vrbnik za 2022. godinu
1. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrbnik
1. Odluka o cijeni vodnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr