SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
258. odluka o dodjeli posebnog priznanja Primorsko-goranske županije Prvim riječkim mažoretkinjama
105. Proračun Grada Malog Lošinja za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu
104. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
103. Program korištenja sredstava naknade za nezakonito izgrađene zgrade u 2022. godini
102. Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
101. Odluka o utvrđivanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti standarda i zdravlje građana Grada Malog Lošinja za 2022. godinu
100. Odluka Urbroj: 2213/01-01-21-7
99. Odluka o utvrđivanju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Malog Lošinja za 2022. godinu
98. Odluka o utvrđivanju Programa javnih potreba u sportu Grada Malog Lošinja za 2022. godinu
97. Odluka o utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi Grada Malog Lošinja za 2022. godinu
96. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone u 2022. godini
95. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. godinu
94. Odluka o izmjeni Odluke o zaduženju Grada Malog Lošinja
93. Odluka o Izmjeni I dopuni Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Malog Lošinja
92. Odluka o Izmjenama I dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka I članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja za 2021. godinu
91. Odluka o imenovanju ravnateljice Lošinjskog muzeja
90. Odluka o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice I čitaonice Mali Lošinj
89. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinicelokalne samouprave – Grada Malog Lošinja za projekt “Rekonstrukcija lovišta društvenog doma”
88. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o radu Lošinjskog muzeja
87. II. Izmjene I dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
86. II. Izmjene I dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
85. II. Izmjene I dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2021. godinu s Projekcijama za 2022. I 2023. godinu
84. II. Izmjene I dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu
83. Godišnji Plan razvoja Sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
82. Analiza stanja Sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2021. godinu
108. Odluka o imenovanju članova Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Baška
105. Plan lokacija za postavu privremenih objekata
104. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
103. Procjena rizika od velikih nesreća Općine Malinska-Dubašnica
102. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
101. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica za period 2022. do 2025. godine
100. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu
99. Odluka o otkupu poslovnih udjela u trgovačkom društvu Smart Island Krk d.o.o.
98. Odluka o načinu podnošenja prijedloga i peticija Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica
97. Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
96. Srednjoročni Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2022. do 2024. godine
95. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
94. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Malinska-Dubašnica
93. Odluka o Izmjeni Odluke o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica
92. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
91. Program javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
90. Program javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
89. Program korištenja sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu
88. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu
87. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Malinska-Dubašnica u 2022. godini
86. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini
85. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
84. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica u 2022. godini
83. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
82. Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu
81. Izmjena programa korištenja sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu
80. III. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
79. III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
78. III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu
111. Zaključak Urbroj: 2142-06021-01034
110. Zaključak o donošenju Plana djelovanja Općine Omišalj u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
109. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o naknadi za razvoj
108. Odluka o otkupu poslovnih udjela u trgovačkom društvu SMART ISLAND KRK d.o.o.
107. Odluka o Izmjeni Odluke o prihvaćanju projekta 'Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka' i pisma namjere u suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta
106. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje
105. Plan davanja koncesija na području općine Omišalj za 2022. godinu
104. Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija na području općine Omišalj za razdoblje od 2022. do 2024. godine
103. Odluka o Izmjeni Odluke o groblju
102. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za ocjenjivanje prijava
101. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provjeru prijava
100. Odluka o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice za 2022. godinu
99. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području općine Omišalj u 2022. godini
98. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za 2022. godinu
97. Program korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Omišalj u 2022. godini
96. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu
95. Program utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2022. godinu
94. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu
93. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2022. godinu
92. Program javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2022. godinu
91. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2022. godinu
90. Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
89. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
88. Proračun Općine Omišalj za 2022. s Projekcijama za 2023. i 2024. godinu
87. Prve Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu
86. Druge Izmjene Programa utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2021. godinu
85. Treće Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu
84. Treće Izmjene Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2021.godinu
83. Treće Izmjene Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2021. godinu
82. Treće Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
81. Treće Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
80. Treće Izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2021. godinu
95. Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatnog
94. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo –
93. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o obračunu i naplati naknade za
92. Odluka o otkupu poslovnih udjela u trgovačkom društvu SMART ISLAND KRK
91. Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2021.
90. Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Omišalj u 2021.
89. Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021.
88. Plan prijma u službu u Općinu Punat za
87. Odluka o sanaciji klizišta u naselju Stara
86. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju suglasnosti i davanju jamstva za
85. III. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2021.
84. II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2021.
83. Izmjena Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Punat u 2021.
82. Odluka o Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2021.
81. 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Punatza 2021. godinu s Projekcijama za 2022. i
73. Plan prijma u službu u Općini Vrbnik za 2022.

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr