SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 32. Petak, 17. prosinca 2021.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
257. Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Primorsko-goranske županije
256. Odluka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci
255. Odluka o izboru članova Vijeća seniora Primorsko-goranske županije
254. Odluka o prijenosu prava vlasništva na nekretninama sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na Primorsko-goransku županiju, bez naknade
253. Odluka o davanju suglasnosti na prijesnog koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luka posebne namjene – sidrišta u uvalama Kolorat i Majiška, otok Cres, Grad Mali Lošinj
252. Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje ribogojilišta, otok Plavnik, Grad Krk
251. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljske terase i plaže ispred restorana Mali Raj, Ičići, Grad Opatija
250. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Ville Sv. Rok, Općina Lovran
249. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, uređenje i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Miramar, Grad Opatija
248. Odluka o dopuni Odluke o ustrojstvu Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji
247. Pravilnik o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture Primorsko-goranske županije
246. Pravilnik o II. Izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području kulture Primorsko-goranske županije
245. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine
244. Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2022. godini
243. Program javnih potreba u sportu Primorsko-goranske županije za 2022. godinu
242. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
241. Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Primorsko-goranske županije
240. Odluka o izboru predsjednika i članova Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije
239. Odluka o Izmjeni Odluke o financiranju provedbe Projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak za razdoblje 2021-2023.
238. Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu
237. Proračun Primorsko-goranske županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
85. II. Izmjene Programa utroška dijela pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Raba za 2021. godinu
84. Izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu
83. Prve Izmjene i dopune Programa utroška spomeničke rente za 2021. godinu
82. I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
81. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u sportu za 2021. godinu
80. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2021. godinu
79. II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
78. Odluka o usvajanju izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Raba za 2020. godinu
77. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta 'Aglomeracija Rab, Supetarska Draga i Lopar'
76. Druge Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Raba za 2021. godinus Projekcijama za 2022. i 2023. godinu
75. Druge Izmjene i dopune Konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2021. godinu s Projekcijama za 2022. i 2023. godinu
107. Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Baška
106. Odluka o Izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2022. godinu
105. Proračun Općine Baška za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu
104. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 20221. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
103. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj
102. Odluka o otkupu poslovnih udjela u trgovačkom društvu SMART ISLAND KRK d.o.o.
101. Odluka o II. Izmjeni Odluke o dugoročnom zaduživanju
100. Odluka o korištenju kratkoročnog kredita po poslovnom računu
99. Odluka o II. Izmjeni Odluke o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje
98. Odluka o II. Izmjenama Odluke o prihvaćanju projekta “Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka”
97. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2022. godini
96. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Baška za 2022. godinu
95. Odluka o kriterijima za ocjenjivanje službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška
94. Odluka o Izmjenama i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška
93. Odluka o visini naknade za rad i drugim pravima Općinskog načelnika Općine Baška koji dužnost obavlja volonterski
92. Odluka o koeficijentu i osnovici za obračun plaće Općinskog načelnika Općine Baška
91. Odluka o Izmjenama i dopuni Odluke o ustroju i djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška
90. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška u 2022. godini
89. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
88. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2021. godinu
87. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Rijeka u 2022. godini
86. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu
85. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini
84. Program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu
83. Program utroška sredstava turističke pristojbe u 2022. godini
82. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2022. godini
81. Godišnji program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2022. godini
80. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2021. godinu
79. II. Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu
78. I. Izmjena Programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu
77. I. Izmjena Programa utroška sredstava turističke pristojbe u 2021. godini
76. I. Izmjena Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Baška u 2021. godini
75. II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2021. godini
74. II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2021. godini
73. II. Izmjene i dopune godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2021. godini
72. II. Izmjene i dopune godišnjeg Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2021. godini
72. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrbnik u 2022. godini
71. Godišnji program gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Vrbnik u 2022. godini
70. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrbnik za 2022. godinu
69. Proračun za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu
68. Provedbeni program Općine Vrbnik za razdoblje 2022.-2025.
67. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije
66. Odluka o otkupu poslovnih udjela u trgovačkom društvu SMART ISLAND KRK d.o.o.

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr