SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 21. Petak, 17. rujna 2021.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
136. Odluka o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Skrad, Skrad
135. Odluka o Izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
67. Odluka o stavljanju van snage Odluke o visini plaće gradonačelnice i zamjenika gradonačelnice Grada Malog Lošinja za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa (COVID-19)
66. Odluka o stavljanju van snage Odluke o smanjenju naknade za rad vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća
65. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
64. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinj
63. Odluka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Cvrčak, mali Lošinj za provedbu ulaganja na području jedinica lokalne samouprave – Grada Malog Lošinja za projekt 'Rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića Žižula' na građevinskoj čestici k.č, 247/2 k.o. Veli Lošinj
51. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za izvanrednu uporabu nerazvrstanih cesta
89. Odluka o osnivanju i imenovanju članova savjetodavnog tijela gradonačelnika
68. Odluka o namjeni i visini zakupnine poslovnog prostora
67. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja 'Rekonstrukcija postojeće zelene tržnice u Malinskoj'
66. Odluka o Izmjeni Pravilnika o korištenju prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica u svrhu zadovoljavanja javnih potreba
65. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska – Dubašnica za razdoblje lipanj – prosinac 2021. godine
64. Izmjena Programa korištenja sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu
63. Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini
62. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
61. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
60. II. Izmjene i dopune proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu
59. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska – Dubašnica za 2021. godinu
49. Odluka o prihvaćanju uvjeta iz Odluke kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima
48. II. Dopuna Plana savjetovanja s javnošću u 2021. godini
54. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt 'Izgradnja i opremanje sportske dvorane'
53. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt 'Izgradnja i opremanje vatrogasnog doma Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrbnik'
52. Odluka o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi
51. Odluka o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi
50. Odluka o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi
49. Zaključak Urbroj: 2142-07-03-21-5
48. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Vrbniik
47. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbnik
46. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vrbnik
45. Odluka o naknadama za rad vijećnika Općinskog vijeća i članovima Vijeća mjesnih odbora
44. Odluka o visini naknade za izdavanje općinske dozvole za autotaksi prijevoz

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr