SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 17. Petak, 16. srpnja 2021.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
114. Odluka o izboru članova Odbora za pomorsko dobro i morske luke
113. Odluka o izboru članova Odbora za socijalno partnerstvo i civilno društvo
112. Odluka o izboru članova Odbora za zdravstvo
111. Odluka o izboru članova Odbora za proračun i financije
110. Odluka o izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
109. Odluka o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Županijske skupštine
108. Odluka o izboru članova Mandatnog odbora
107. Odluka o razrješenju članova Mandatnog odbora
26. II. Dopuna i Izmjena Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Cresa za 2021. godinu
25. Rješenje i izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Cresa
24. Rješenje o izboru predsjednice Gradskog vijeća Grada Cresa
23. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
22. Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva
59. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Poljana (UPU 14)
58. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja
50. Rješenje o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Novi Vinodolski
49. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog za razdoblje lipanj-prosinac 2021. godine
48. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja javnih tuševa na gradskim plažama
47. Odluka Urbroj: 2107/02-01-21-2
46. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja Izgradnja vatrogasnog doma u Novom Vinodolskom na k.č.br. 1853 i 1851 k.o. Novi
45. Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
44. Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja 'Marina'
43. Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela Obale Petra Krešimira IV
64. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Opatije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2021. godini
63. Izmjene etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Opatiji
62. Odluka o Izmjeni Odluke o osnivanju Uređivačkog savjeta za gradski list Opatija
61. Odluka o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije
60. Odluka o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave za pedagošku 2021./2022.
59. Godišnje izvršenje Proračuna Grada Opatije za 2020. godinu
58. Odluka o razrješenju i imenovanju člana i predsjednika Vatrogasnog vijeća JVP Opatija
45. Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
44. Odluka o naknadi troškova za rad i drugim primanjima vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Raba
43. Odluka o osnivanju i izboru predjsednika i članova Komisije za suradnju s gradovima i općinama i međunarodnu suradnju
42. Odluka o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za statutarno-pravna pitanja
41. Odluka o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za obilježavanje obljetnica, pripremu proslava i kulturnih manifestacija i za društvena priznanja
40. Odluka o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za mjesnu samoupravu
39. Odluka o izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Raba
38. Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Raba
37. Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Raba
36. Zaključak Urbroj: 2169-01-01-21-14
62. Odluka o Izmjeni Odluke o dugoročnom zaduživanju
61. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška u 2021. godini
60. Odluka o osnivanju i izboru Povjerenstva za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe
59. Odluka o osnivanju i izboru Povjerenstva za proračun i financije
58. Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
57. Odluka o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja
56. Odluka o osnivanju i izboru Povjerenstva za ravnopravnost spolova i nacionalne manjine
55. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Baška
54. Odluka o izboru Odbora za ribarstvo, pomorstvo i obalnu djelatnost
53. Odluka o izboru Odbora za poljoprivredu i stočarstvo
52. Odluka o izboru Odbora za turizam, gospodarstvo i obrtništvo
51. Odluka o izboru Odbora za sport i tehničku kulturu
50. Odluka o izboru Odbora za obrazovanje, kulturu i manifestacije
49. Odluka o izboru Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju
48. Odluka o izboru Odbora za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb
47. Odluka o izboru Odbora za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj Općine
46. Odluka o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja
24. Dopuna II. godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom u Općini Lopar za 2021. godinu
23. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar
22. Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Lopar i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera
58. Odluka o imenovanju članova Skupštine Komunalnog društva 'Dubašnica' d.o.o.
65. Prve Izmjene Programa utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2021. godinu
64. Prve Izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Omišalj u 2021. godini
63. Odluka o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora Zračne luke Rijeka
62. Odluka o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Pesja d.o.o.
61. Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2021. godinu
60. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za 2021. godinu
59. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Omišalj
58. Odluka o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj
57. Odluka o prijenosu prava vlasništva nekretnine označene kao k.č. 10259 k.o. Omišalj-Njivice u korist Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama
56. Odluka o prihvaćanju idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja cjeline (DPU centra Omišlja)
55. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
54. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
53. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo
52. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
51. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun, financije i imovinu
50. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
49. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za međunarodnu i međuopćinsku suradnju i javna priznanja
48. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za kulturu, sport i društvene djelatnosti
47. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalno gospodarstvo
46. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za imenovanje ulica i trgova
45. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Omišalj
44. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Omišalj
43. Druge Izmjene Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2021. godinu
42. Druge Izmjene Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2021. godinu
41. Druge Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu
40. Druge Izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2021. godinu
39. Druge Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
38. Druge Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
1. Opći uvjeti korištenja javnih tuševa na gradskim plažama

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr