SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 7. Subota, 20. ožujka 2021.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
36. Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj
35. Rješenje Urbroj: 2170/1-03-08/2-21-3
24. Aneks broj 1 Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjem vrtiću Opatija
23. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Opatije za 2020. godinu
20. Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Raba
19. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Raba
18. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Raba
17. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
16. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
15. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
14. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Raba
13. Odluka o kriterijima za ocjenjivanje službenika i namještenika i načinu provođenja ocjenjivanja    Download odluke u PDF formatu
12. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Raba
11. Odluka o raspisivanju otvorenog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Mišnjak
10. Odluka o prodaji zemljišta u Poslovnoj zoni Mišnjak, k.č. 826/39 i k.č. 826/40, k.o. Barbat
9. Odluka o visini naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavljaju volonterski
32. Prijedlog Odluke o namjeni i visini zakupnine poslovnih prostora
31. Plan lokacija za postavu privremenih objekata
30. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
29. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o javnom redu i miru
28. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
27. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
26. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
25. Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu
24. Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2021. do 2023. godine
23. Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu
22. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica za period 2021. do 2024. godine
21. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu
20. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Malinska-Dubašnica
19. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
18. Zaključak o produženju važenja „Strategije razvoja Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2015.-2020. godine“
17. Odluka o Izmjeni Odluke o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica
16. Odluka o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica
15. Odluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
14. Statut Općine Malinska-Dubašnica
13. Program korištenja sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu
12. Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljošta u 2021. godini
11. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu
10. I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
9. I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
8. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu
7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
5. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu
4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu
6. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu
17. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2020. godini
16. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
15. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbnik
14. Izvršenje Plana razvojnih programa za 2020. godinu
13. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
12. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu
11. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine
10. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, rada s mladima i socijalne skrbi za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine u Općini Vrbnik
9. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objeka i uređaja komunalne infrastrukture
8. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr