SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 40. Petak, 4. prosinca 2020.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
196. Odluka o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
195. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora radi obavljanja zdravstvene djelatnosti – (Nataša Dančulović Škalamera, dr.med.spec. - djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece)
194. Odluka o davanju koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – brodogradilište „Petar Španjol“, Grad Rab
193. Odluka o davanju koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luka posebne namjene sidrišta u uvalama Kolorat i Majiška, otok Cres, Grad Mali Lošinj
192. Odluka o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje ugostiteljske terase ispred Hemingway bara, Grad Opatija
191. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Psihijatrijske bolnice Rab
190. Odluka o Izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove Priroda
189. Odluka o produženju važenja Strategije razvoja tehničke kulture Primorsko-goranske županije 2017.-2020.
188. Odluka o produženju važenja Strategije razvoja sporta Primorsko-goranske županije 2016.-2020.
187. Odluka o produženju važenja Strategije razvoja zdravstvene industrije Primorsko-goranske županije za razdoblje 2013.-2020. godine
186. Odluka o produženju važenja Strateškog plana razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020.
185. Prijedlog odluke o Izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na
184. Odluka o II. Izmjeni Odluke o prihvaćanju nastavka razvojnog ciklusa projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“ s prijedlogom financiranja 3. faze: rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Park II i kuhinja za razdoblje od 2019. do 2021. godine
183. Odluka o rasporedu sredstava za sufinanciranje redovne djelatnosti Doma zdravlja Primorsko–goranske županije u 2020. godini
182. Odluka o rasporedu sredstava za financiranje nabavke medicinske opreme kod Doma zdravlja Primorsko-goranske županije
181. Program javnih potreba u sportu Primorsko-goranske županije za 2021. godinu
180. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
179. Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2021. godinu
178. Proračun Primorsko-goranske županije za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
54. Odluka o ukidanju statusa općeg dobra u k.o. Novi
53. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Novi Vinodolski u 2021. godini
52. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Fijolica“
51. Odluka o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Novi Vinodolski 2015.-2020.
50. Odluka o gradskim porezima Grada Novi Vinodolski
49. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2021. godinu
48. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu
47. Program građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu
46. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu
45. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
44. Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
43. Program poljoprivrede, turizma, poduzetništva i obrtništva za 2021. godinu
42. Program gospodarenja prostorom, imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2021. godinu
41. Program zaštite i spašavanja Grada Novi Vinodolski za 2021. godinu
40. Program socijalne i zdravstvene skrbi za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu
39. Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Novi Vinodolski za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu
38. Program javnih potreba u kulturi Grada Novi Vinodolski za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu
37. Program obrazovanja Grada Novi Vinodolski za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu
36. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Novi Vinodolski za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu
35. Proračun Grada Novi Vinodolski za 2021. s Projekcijama za 2022. i 2023. godinu
112. Plan prijma u službu u Općinu Omišalj za 2021. godinu
49. Pravila o Izmjenama i dopunama Pravila o protokolu Općine Vinodolska općina
48. Odluka o dopuni i produljenju važenja Plana ukupnog razvoja Općine Vinodolske općine 2015.-2020.
47. Odluka o davanju na upravljanje nogometnog igrališta u Triblju
46. Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata
45. Odluka o sustavu glavne knjige riznice Vinodolske općine i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr