SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 24. Petak, 17. srpnja 2020.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
127. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Malinska-Dubašnica, Boovići
126. Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanju mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije
125. Plan o Izmjeni Plana savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2020. godini
124. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Cresanka d.d. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u obalnom pojasu od hotela Kimen do kraja kampa Kovačine, Grad Cres
123. Odluka o davanju koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene - brodogradilište »Stanislav Matić«, Grad Rab
122. Odluka o davanju koncesije za gospodarsko korištenje luke posebne namjene - brodogradilište »Zdravko Pičuljan«, Grad Rab
121. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za gospodarsko korištenje luke posebne namjene - brodogradilište »Petar Španjol«, Grad Rab
120. Odluka o davanju suglasnosti koncesionaru Hotel Lišanj d.d. za davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže Lišanj, Grad Novi Vinodolski
119. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Vadarke d.o.o. za davanje potkoncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja dijela plaže od crkve Sv. Mikule do vile »Kimen« u Cresu
118. Odluka o ll. Izmjeni Odluke o davanju koncesíje na pomorskom dobru za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti na dijelu Gradske plaže u Crikvenici, Grad Crikvenica
117. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Jadran hoteli d.d. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica
116. Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje Županijskoj lučkoj upravi Rab kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak radi izgradnje ribarske luke u Rabu i o davanju jamstva za ispunjenje kreditnih obveza
26. III. Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu
72. Odluka o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole »Rikard Katalinić Jeretov« Opatija
71. V. Dopuna potvrde
49. Odluka o osnivanju i imenovanju članova stručnog savjetodavnog Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja 41 – sportsko-rekreacijski centar (motokros staza i streljana) u Barbatu (R61)
48. Odluka o sadržaju Studije strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja 41 – sportsko-rekreacijski centar (motokros staza i streljana) u Barbatu (R61)
44. Ispravak Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2020. godini
43. Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-10 - Zona poslovne namjene (K) Baška
42. Odluka o donošenju VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška
41. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje
40. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju projekta « Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka« i Pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta
20. Plan rada Stožera civilne zaštite Općine Lopar za 2020. godinu
19. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Lopar za 2020. godinu
18. Financijski plan za požarnu 2020. godinu
21. Odluka o Izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mrkopalj
20. Odluka o Izmjeni Odluke o plaći općinskog načelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti
49. Prve Izmjene Plana prijma u službu u Općinu Omišalj za 2020. godinu
27. Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Vinodolske općine
26. Godišnji obračun Proračuna Vinodolske općine za 2019. godinu
25. Zaključak Urbroj: 2107-03/20-01-7-261
24. Odluka o financiranju olakšice
23. Odluka o oslobođenju plaćanja zakupnije zakupcima poslovnih prostora u vlasništvu Vinodolske općine
22. Odluka o dodjeli zahvalnice – plakete Vinodolske općine
21. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Vinodolske općine
20. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Vinodolske općine
19. Odluka o dodjeli nagrade Vinodolske općine za životno djelo
18. Zaključak Urbroj: 2107-03/20-01-7-256
17. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
16. Odluka o komunalnom doprinosu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr