SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2020.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
16. Zaključak Urbroj: 2213/02-03-01-20-6
26. Rješenje o Izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta potrošača javnih usluga Grada Krka
25. Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk za nabavu radnog stroja
48. Izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom
47. Program rada Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Opatija za 2020. godinu
46. Financijski plan Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Opatija za 2020. godinu
45. Financijski izvještaj srpske nacionalne manjine za 2019. godinu
44. Program rada predstavnika slovenske nacionalne manjine za 2020. godinu
43. Financijski plan predstavnika slovenske nacionalne manjine u Gradu Opatija za 2020. godinu
42. Financijski izvještaj slovenske nacionalne manjine za 2019. godinu
41. Program rada predstavnika talijanske nacionalne manjine za 2020. godinu
40. Financijski plan predstavnika talijanske nacionalne manjine u Gradu Opatija za 2020. godinu
39. Financijski izvještaj talijanske nacionalne manjine za 2019. godinu
38. Aneks broj I Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija
44. Financijski plan za požarnu 2020. godinu
43. Plan rada Stožera civilne zaštite Grada Raba za 2020. godinu
42. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Raba za 2020. godinu
41. Zaključak Urbroj: 2169-01-01-20-2
40. Odluka o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe
26. Odluka o oslobađanju obveznika od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19
30. Zaključak Urbroj: 2142/05-03/1-20-3
29. Odluka o otkupu zemljišta u naselju Milčetići
28. Plan lokacija za postavu privremenih objekata
27. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju u zakup javne površine
26. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
25. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
24. Opći uvjeti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
23. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
22. Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja
21. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge ukopa pokojnika unutar groblja
20. Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje Ponikve eko otok Krk d.o.o.
19. Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje Ponikve eko otok Krk d.o.o.
18. Odluka o otpisu potraživanja Općine Malinska- Dubašnica
17. Odluka o prijenosu prava vlasništva opreme novog područnog Dječjeg vrtića Malinska u korist Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk
16. Odluka o o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19
15. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
14. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
13. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu
12. I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
11. I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
10. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanjua Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu
9. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu
8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
6. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu
5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu
4. Statutarna odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Malinska-Dubašnica
48. Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje Ponikve eko otok Krk d.o.o.
47. Odluka o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduživanje Ponikve eko otok Krk d.o.o.
46. Odluka o dopunama Odluke o javnim parkiralištima na području općine Omišalj i visini naknade za parkiranje vozila
36. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu
35. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2019. godini
34. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2019. godini
33. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2019. godini
32. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za 2019. godinu
31. Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje Ponikve eko otok Krk d.o.o.
30. Odluka o Izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Punat za 2020. godinu
29. Odluka o dopunama odluke o komunalnom doprinosu
28. Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom (COVID-19) na području Općine Punat
15. Plan prijma u službu za 2020. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr